بازگشت به صفحه اول

Mitra stannarاقامت میترا کهروم

میترا کهروم اقامت گرفت

امروز پنجشنبه 13 اکتبر ساعتی بعد از خبر اقامت نامجو اداره مهاجرت اقامت میترا را هم به ایشان خبر دادند. میترا  نزدیک به 50 روز در بازداشتگاه اداره مهاجرت سوئدبسر برد و در این مدت هراس افتادن به دست جنایتکاران رژیم ایران ایشان را با شرایط بسیار سخت روحی موا جه کرده بود. بلاخره فریاد اعتراض میترا و حمایت گسترده مدافعین حق پناهندگی اداره مهاجرت را به عقب نشینی و کسب اقامت میترا کشانید . این پیروزی همرا با پیروزی اقامت نامجو و توقف دیپورت علی منصوری موفقیت عالی برای جنبش حق پناهندگی در سوئد است.  ما این موفقیت را به میترا، خانواده ایشان و همه نهادها و فعالینی که در این کارزار نقش داشتند تبریک می گوییم .

سازمان سراسری پناهندگان- بیمرز سوئد 13 ماه اکتبر