بازگشت به صفحه اول

ali mansoriتوقف دیپورت علی منصوری

دیپورت علی منصوری متوقف شد

امروز صبح پنج شنبه 13 اکتبرخبر توقف دیپورت علی منصوری در بازداشتگاه اداره مهاجرت به ایشان داده شد. علی منصوری بعد از بازداشت توسط پلیش مرزی سوئد به قصد دیپورت به ایران دو بار برای دیپورت ایشان به ایران اقدام شد که هر بار پلیس موفق به عملی کردن این کار نشد. بار اول با ابتکار فعالین مدافع حق پناهندگی در استکهلم و با وارد شدن یکی از فعالین به داخل هواپیما و خطاب قرار دادن مسافران و خلبان هواپیما وتوضیح وضعیت علی دیپورت ایشان ناموفق ماند و بار دوم در حالی که علی را دست و پا بسته از استکهلم به آمستردام منتقل کرده و سوار بر هواپیمای ایرانی کرده بودند با اعتراض علی و حمایت  مسافران هواپیما از ایشان نهایتا پلیس مجبور به برگرداندن ایشان شد. خبر توقف این دیپورت که بیشک یکی از جنجالی ترین اقدامات پلیس مرزی سوئد برای دیپورت به ایران است برای همه فعالین و پناهجویان خبر خوشحال کننده ای بود. اما تا بیرون آمدن علی از بازداشتگاه و کسب اقامت ایشان تلاشها ادامه خواهد داشت . ما این گام به پیش را به علی و همه فعالینی که در این دوره برای نجات علی تلاش کردند تبریک می گوییم .

سازمان سراسری پناهندگان / بیمرز/ سوئد 13 اکتر 2011