بازگشت به صفحه اول

28 oktoberمارش 28 اکتبر

گزارش مارش دفاع از حق پناهندگی 28 اکتبر در شهر استکهلم

روز جمعه 28 اکتبر تجمع و تظاهرات وسیعی در دفاع از حق پناهندگی در شهر استکهلم بر پا گردید. این تظاهرات که به فراخوان مجموعه ای از سازمانهای پناهندگی فراخوان داده شده بود با تجمع مردم از ساعت 17 بعد از ظهر در میدان مرکزی شهر استکهلم ( سرگل) با اعلام برنامه و سر دادن شعارهای به دفاع از حق پناهندگی از جانب اندیشه از فعالین فدراسیون پناهندگان شروع شد. صحن میدان سرگل را شعارهای دفاع از حق پناهندگی ، علیه اخراج ها و خواست اجرای قانون پناهندگی و امنستی برای همه پناهنجویان پر کرده بود. از ساعت 5 صدها نفر از تجمع کنند ه گان در یک صف طولانی اعتراضی ،   بطرف پارلمان سوئد به حرکت در آمدند وبا طی نمودن خیابانهای مسیر در مقابل پارلمان سوئد تجمع کردند. این اعتراض وسیع تا ساعت 8 عصر با سخنرانی های مختلف ، شعار ها و موزیک و ترانه ادامه داشت. در جریان اعتراض این روز آمنه کاکه باوه از حزب چپ سوئد، ماتیاس از حزب عدالت خواه سوئد، هلنا ارلاندر از حزب سبز سوئد، عبدالله اسدی از فدراسیون پناهندگان و نماینده انجمن افغانها همچنین نماینده چندین جریان و تشکل دیگر سخنرانیهایی در دفاع از حق پناهندنگی، محکوم کردن سیاست جاری پناهندگی سوئد ، علیه اخراجها  و غیره سخنرانی کردند. از طرف سازمان سراسری پناهندگان رسول بناوند در سخنرانی خود که به زبان سوئد و فارسی ارائه شد با اشاره به سیاست پناهندگی دولت سوئد کشمکش وسیع چند ماهه گذشته فعالین و جریانات مدافع حق پناهندگی علیه دیپوت هارا یادآورد شد و اعتراض 28 اکتبر را در این امتداد نقطه بر جسته از تلاشهای جنبش پناهندگی در دفاع از حق انسانی پناهندگی بر شمرد. ایشان به سخت گیریهای اداره مهاجرت و اقدامات پلیس سوئد برای دیپورت پناهجویان از کشورهای مختلف از جمله ایران اشاره کرده و کار اعتراضی و وسیع قانونی که تا کنون به توقف 11 پناهجوی ایرانی و کسب اقامت آنها منجر شده را بعنوان موفقیت عالی در حرکت جنبش مدافع حق پناهندگی و دلیل بی اساسی حکم رد اقامت پناهجویان در سیستم دادرسی ادره مهاجرت نام برد. پروسه دادرسی که نه بر مبنای شرایط واقعی کشورهای مطبوع پناهجویان بلکه کند وکاومامورین ادره مهاجرت و نکات ضعف پرونده ها پی ریزی شده است و عملا حق پناهندگی را پامال می کند. ایشان همچنین در رد سخنان نما ینده حزب سبز سوئد که با احزاب راست پارلمانی وارد یک معامله سیاسی سر مسئله پناهندگی شده است اقامت کاری مطرح شده از جانب احزاب پارلمانی و حزب سبز را یک راه چاره بازاریابی خواند که عملا اصل قانون پناهندگی را به حاشیه می برد و موفقیت پناهجویان را از این طریق 1 در صد خواند. ایشان در آخر تلاش و فعالیت همه جریانات مدافع حق پناهندگی را برای به اجرا در آوردن اصل قانون پناهندگی و اجرا ی یک امنستی را ضروری اعلام اعلام کرد.

سازمان سراسری پناهندگان – بیمرز- سوئد 29 اکتبر 2011

لینک عکس       

http://www.flickr.com/photos/flykting/6292086256/