بازگشت به صفحه اول

15 okt iranska ambasadenدفاع از کارگران ایران

گزارش تصویری از تظاهرات 15 اکتبرمقابل سفارت ایران در استکهلم در دفاع از کارگران

       لینک عکس:                                                                                   

http://www.flickr.com/photos/flykting/page2/

http://www.flickr.com/photos/flykting/