بازگشت به صفحه اول

protestation m0tdeport augustimånad2011گزارش تصویری از چند تظاهرات برای جلوگیری از دیپورت میترا کهروم و علی منصوری

این اعتراضات روز 23 آگوست در مقابل اداره مهاجرت، روز 24 آگوست در مقابل بازداشتگاه مشتا،روز 26 آگوست صبح در مقابل اداره مهاجرت و بعد در فرودگاه آرلاندا که منجر به ممانعت علی به دیپورت به ایران شد بر گزار گردید. در این اعتراضات صدها تن از فعالین سامانهای پناهندگی از جمله سازمان سراسری پناهندگان/بیمرز و فدراسیون پناهندگان، مدافعین حقوق پناهندگی، پناهجویان و فعالین حزب عدالت خواه/ سوسیالیست در آن شرکت داشتند.

لینک عکسها:

http://www.slide.com/r/_m5neOec1T_q9mnsdu4zZ8gRMeP50Ys3?previous_view=mscd_embedded_url&view=original

http://www.slide.com/r/eNjfy0Z0yD8XnkGNwg7pOsLyNX8ZSw8B?previous_view=mscd_embedded_url&view=original