بازگشت به صفحه اول

press meddelanse Namjotehmi اطلاعیه بیمرز در رابطه با نامجوتهمی

نامجو تهمی در خطر دیپورت به ایران

نامجو تهمی پناهجوی ایرانی متولد 871231 شهر سنندج و با شماره کیس 10903181 از روز یکشنبه 11 ماه سپامبر توسط پلیس استکهلم دستگیر شده و به منظور دیپورت به ایران در بازداشتگاه اداره مهاجرت در کمپ مشتاه بسر می برد. نامجو که عضو مسلح تشکیلات کومه له بوده و  با این سازمان فعالیت داشته است، از چهارسال قبل در کشور سوئد متقاضی پناهندگی سیاسی بوده و با وجود مدارک هویتی و فعالیت سیاسی از طرف سطوح مختلف  دادگاهی اداره مهاجرت سوئد با جواب رد مواجه شده و حکم اخراج و دیپوت به ایران به او داده شده است. نامجو در طول انتظار به جواب پوشش حمایتی اداره مهاجرت به فعالیت سیاسی خود ادامه داده و در اعتراضات علیه جمهوری اسلامی در شهر استکهلم شرکت داشته است. اداره مهاجرت علارغم وجود مدارک هویتی از جمله اصل شناسنامه ، حضور اقوام درجه اول نامجو هویت ایشان را مورد تردید قرار داده و مدارک فعالیتی از جمله عکس وفیلم و تائیدیه های مختلف را کافی برای مقبولیت پناهندگی سیاسی ایشان نمی داند. اداره مهاجرت سوئد نباید بی اطلاع باشد که عضویت افراد در سازمانهای اپوزیسیون ایرانی که غیر قانونی اعلام شده اند جرم سنگینی به حساب می آید و به طریق اولی عضویت در سازمانهای مسلح مخالف رژیم قانونا مجازات اعدام دارد. جمهوری اسلامی ایران در دوره دو، سه سال گذشته با همین پشتوانه قانونی تعداد زیادی از فعالین سیاسی و مدنی را با جرم ارتباط با احزاب اپوزیسیون خصوصا در کردستان به اعدام و یا مجازاتهای سنگین محکوم کرده است. این نکته در آخرین ارزیابی مسئول حقوقی اداره مهاجرت میکایل ریبین ویک به صراحت اعلام شده است که دستگاه اطلاعاتی رژیم حساسیت بسیار بیشتری برای تعقیب برخی از گروهای مختلف مخالف رژیم دارد ازجمله فعالین مخالف رژیم در کردستان ، کسانی که با احزاب اپوزیسیون ارتباط دارند و کسانی که در خارج کشور...علیه رژیم فعالیت می کنند. کاملا موجه است که این نکات وضعیت واقعی نامجو تهمی را شامل میشود با این حال اداره مهاجرت تصمیمی ندارد که به احکام قبلی خود که منجر به حکم رد واخراج جمع زیادی از پناهجویان از جمله نامجو شده است نظر دوباره بیندازد. تصمیم اداره مهاجرت نه تنها در این مورد با ارزیابی مقام بالای اداره مهاجرت مغایرت دارد بلکه مجموعه زیادی از قوانین کنوانسیون ژنو، قوانین اصلاح شده پناهندگی اروپای واحد و قراردادها ی معین در این موارد و همچنین منابع معتبر تحقیقی در مورد حقوق بشر و برخورد دستگاه سرکوب رژِیم ایران علیه مخالفین خود را دور می زند و نادیده می گیرد. همه شواهد و تجربه چند ساله اخیر سرکوب رژیم اسلامی ایران بخوبی این را نشان می دهد که تصمیم اداره مهاجرت برای دیپورت  نامجو تهمی ناعادلانه و مغایر حقوق بشر است. این تصمیم اگر اجرا شود عواقب وحشتناکی را برای نامجو و خانواده ایشان می تواند داشته باشد. شکنجه های اطلاعات و اعترافگیری، به تسلیم کشیدن و مجازاتهای ضد انسانی در حق به مخالفین در جمهوری اسلامی روتین روزمره است.  باید از اجرای حکم دیپورت نامجو و افتادن در چنگال دستگاه سرکوب و مجازات رژیم جمهوری اسلامی جلوگیری کرد. پروسه قانونی تعقیب پرونده نامجو شروع شده است و اعتراضات به اشکال مختلف را با کمک همه مدافعین حقوق پناهندگی پیش خواهیم برد. از همه نهادها، جریانات و شخصیتها تقاضا می کنیم که برای نجات نامجو تهمی و بقیه پناهجویان سیاسی ما را یاری دهند. 

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی / بیمرز      14 ماه سپتامبر      ifr_s@yahoo.com    

اطلاعات اداره مهاجرت سوئد:

Solna                                 migrationsverket@migrationsverket.se

Förvaltningsprocessenheterna  
Box 507
169 29 Solna

Fax: 08-27 44 48