بازگشت به صفحه اول

glad nyhetاقامت الهام و مسعود و تبریک سازمان

پیام تبریک سازمان سراسری پناهندگان – بیمرز

 آرمیتا، الهام و مسعود موفق به دریافت اقامت شدند!

 

 

عصر روز پنجشنبه 8ماه سپتامبر اداره مهاجرت سوئد خبر اقامت و پناهندگی سیاسی الهام بابایی، مسعود موسوی و آرمیتا دختر خردسالشان را اعلام کرد. الهام و مسعود 4 سال در انتظار پناهندگی کشور سوئد بارها با جواب رد اداره مهاجرت و نهایتان بسته شدن پرونده تقاضای پناهندگیشان از طرف دادگاه عالی اداره مهاجرت روبرو شدند. اما به تلاش فعالیت خود ادامه دادند. در طی این مدت بعنوان فعالین سازمان حضور فعال و چشمگیری در فعالیتهای ما علیه جمهوری اسلامی و به دفاع از حق پناهندگی در شهر استکهلم داشتند. سرانجام اداره مهاجرت علارغم تصمیمات نا عادلانه قبلی پناهندگی سیاسی آنها را پذیرفت . این خبر قلبهای بسیاری را شاد و امیدوار کرد.

از طرف بیمرز و فعالین و اعضای سازمان این موفقیت را به آرمیتا، الهام و مسعود عزیزصمیمانه تبریک میگویم. به امید موفقیتهای بیشتر!

سازمان سراسری پناهندگان- بیمرز – استکهلم

رسول بناوند 9 ماه سپتامبر 2011