بازگشت به صفحه اول

فراخوان بیمرز pressmedlande

تجمع اعتراضی سالانه علیه راسیسم و در دفاع از عدالت اجتماعی

روز چهارشنبه 14 سپتامبر اجتماع اعتراضی به دعوت نیروهای چپ و عدالت خواه در مرکز شهر استکهلم برگزار میشود. این تجمع به رسم همیشه یک روز قبل از باز شدن مجلس سوئد و با هدف اعتراض علیه راسیسم و دفاع از علالت اجتماعی است. ما همه مردم عدالت خواه ، پناهجویان و مدافعین حق پناهندگی را به شرکت در این اجتماع اعتراضی دعوت می کنیم.

زمان : چهار شنبه  ساعت 16  میدان   Sergelstog  ادامه در مقابل پارلمان سوئد

با ما همراه شوید

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی / بیمرز