بازگشت به صفحه اول

تحصن پناهجویان در استکهلمasylsökande kurder på sittandestrejk

پناهجویان کرد ایرانی در اعتراض به وضع خود دست به تحصن زدند

004.JPG

جمعی از پناهجویان کرد ایرانی از روز یکشنبه 18 ماه سپتامبر در اعتراض به جوابهای منفی اداره مهاجرت سوئد و بلاتکلیفی سرنوشت خویش تحصن یک ماهه ای را آغاز کردند. این پناهجویان که از اعضای احزاب اپوزیسیون مسلح کردستان ایران هستند هر کدام سالها در کشور سوئد منتظر پوشش پناهندگی این کشور بوده و علارغم ارائه اسناد دال بر فعالیت سیاسی و خطرات امنیتی وجانی از جانب رژیم اسلامی ایران و تائیدیه های حزبی از طرف اداره مهاجرت سوئد مورد قبول قرار نگرفته اند. نهایتا تصمیم به در پیش گرفتن یک تحصن یکماهه گرفته تا صدای اعتراض خود را به افکار عمومی و نهادهای مدافع حقوق پناهندگی برسانند. این جمع پناهجویان هم اکنون در چادری در مرکز شهر استکهلم اعتراض خود را پیش می برند.

روز سه شنبه گذشته هیئت دو نفره ای از طرف اداره مهاجرت سوئد برای ملاقات متحصنین و بررسی خواست آنها به محل آمده و با آنها دیدار کردند. در جریان این دیدار نماینده این پناهجویان با تشریح وضعیت سیاسی و امنیتی این پناهجویان و خطرات واقعی که می تواند در صورت دیپورت به ایران برایشان داشته باشد هدف این تحصن اعتراضی و مطالبات آنها را توضیح داد. همچنین تعداد دیگری از مدافعین حق پناهندگی که در محل حضور داشتند ازجمله ماتیاس از حزب عدالت اجتماعی و رسول بناوند ازطرف سازمان سراسری پناهندگان با تاکید بر قوانین و احکام رژیم اسلامی ایران نسبت به فعالین مربوط به احزاب اپوزیسیون و خصوصا احزاب مسلح و سخت گیریهایی که اداره مهاجرت علارغم قوانین پناهندگی و قراردادهای بین الممللی اعمال می کند و نیز سیاستهای سخت گیرانه و غیر اصولی اداره مهاجرت را بیان کرده و در رابطه با موقعیت نگران کننده این گروه از پناهجویان صحبت کردند.

در ضمن این پناهجوان اعلام کردند که تا رسیدن به خواسته هایشان به اعتراض ادامه خواهند داد. لازم به توضیح است که چند نفر از این پناهجویان از روز سه شنبه اعتصاب غذا را هم آغاز کرده اند.

سازمان سراسری پناهندگان از ابتدای حرکت اعتراضی این پناهجویان حمایت خود را از خواست و مطالبه حق پناهندگی آنان اعلام داشته وبرای پیشبرد امر آنها از همه انسانهای انساندوست و حق طلب دعوت می کند که با کمکهای سیاسی و معنوی و هچنین تدارکاتی که از احتیاجات مبرم متحصنین است آنها را یاری دهند.  

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی/ بیمرز 29 سپتامبر2011