بازگشت به صفحه اول

Melki fick stanna i sverige اقامت ملکی

مهدی ملکی اقامت گرفت!

مهدی ملکی پناهجوی ایرانی موفق به کسب اقامت در کشور سوئد شد. ملکی یکی از چهار پناهجوی ایرانی بود که طی دو ماه گذشته در لیست اخراج به زور اداره مهاجرت قرار گرفت و پلیس سوئد مراحل دیپورت ایشان را تا تهیه بلیط پیش برد. مهدی در آخرین دقایق با حکم دادگاه اروپا دیپورتش لغو شد و از بازداشتگاه اداره مهاجرت بیرون آمد. روز دوشنبه 12 ماه جولای اقامت ایشان از طرف اداره مهاجرت پذیرفته شده و به او ابلاغ گردید. در جریان دوره بازداشت و انتظار به دیپورت ملکی که همزمان با حکم دیپورت سیروان فروتن بود اعتراضات وسیعی به دفاع از این دو پناهجو در استکهلم بر پا گردید. ما این موفقیت را به ملکی و همه مدافعان حق پناهندگی تبریک می گوییم.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز 14 جولای