بازگشت به صفحه اول

anan Ashrafi fick upphåltillstånd صنعان اشرفی اقامت گرفت

صنعان اشرفی اقامت گرفت

امروز ساعت 11 صبح اداره مهاجرت  طی تماس تلفنی  تصمیم خود، مبنی بر پذیرفتن  پناهندگی سیاسی صنعان اشرفی پناهجوی سیاسی را اطلاع داد. پخش این خبر موجی از شادی و احساس پیروزی و آرامش را برای همه دوستان صنعان و کسانی که در این مدت برای آزادی صنعان و ممانعت  از  دیپورت  او  به ایران  و افتادن او به دست جنایتکاران جمهوری اسلامی تلاش کرده بودند به دنبال داشت. اشرفی بعد از ظهر از بازداشتگاه بیرون آمد و به جمع شادی دوستانش پیوست. اداره مهاجرت سوئد علارغم وجود مدارک بسیار و حمایت و تائید نهادها و جریانات مختلف در تائید و مشروعیت این  پناهنده سیاسی با سرسختی غیر قابل وصفی بارها به شکایتها جواب منفی داده ودر اجرای تصمیم خود پا فشاری کرد. امروز بلاخره اداره مهاجرت  بعد از 46 روز بازداشت صنعان ،پناهندگی او را پذیرفت. در چند هفته گذشته همزمان با اقدامات قانونی اعتراضات و تظاهراتهای زیادی در دفاع از این  پناهجو در استکهلم برپا شده است. فعالیت وشرکت همه کسانی که در این چند هفته زحمت کشیدند، سازمانها و نهادهای مدافع حقوق پناهندگی  جای قدر دانی است. این تلاشها را باید ارج نهاد.

سازمان سراسری پناهندگان  این پیروزی را به صنعان،  دوستاران وخانواده  ایشان و فعالین جنبش پناهندگی تبریک می گوید. این نه تنها پیروزی صنعان بلکه موفقیت بزرگی برای جنبش پناهندگی در سوئد و خصوصا پناهجویان ایرانی است. بزودی گزارش مفصلی از این دوره را به اطلاع همه خواهیم رساند. از همه کسانی که در این حرکت ما را یاری دادند و این موفقیت را ممکن کردند سپاسگزاریم.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی –  بیمرز

رسول بناوند پنجم ماه جولای