بازگشت به صفحه اول

َمصاحبه تی وی رهائی زن با اکرم منصوری Rehai-zan TV med AKram Mansori

اکرم منصوری در مصاحبه با تلویزیون رهایی زن

لینک مصاحبه

در صورت ديپورت به ايران حکم سنگسار در انتظارم خواهد بود، گفتگوي اختصاصي مينوهمتي با اکرم منصوري فعال سياسي و پناهجو در سوئد