بازگشت به صفحه اول

UTVISNING AV SASAN STOPPADES دیپورت ساسان متوقف شد

لغو دیپورت صنعان اشرفی ، اقامت مرضیه کمانگر

امروز ساعت 2 ونیم بعد از ظهر  در حالی که با مسئول  پرونده صنعان در دادگاه اداره مهاجرت سر پرونده صنعان،تکمیل و ارسال فوری مدارک جدید  بحث می کردیم، مرا پشت خط تلفن برای چند دقیقه منتظر گذاشت و سر انجام با جواب حکم  بررسی دوباره پرونده صنعان اشرفی نه تنها مرا خوشحال کرد بلکه عمیقا از ایشان تشکر کردم. صنعان تا ساعاتی دیگر از بازداشتگاه آزاد خواهد شد و کابوس دیپورت روز جمعه آینده را نخواهیم دید. در واقع این خبر پایان 40 روز وحشت وکابوس ساسان از خبر دیپورت و افتادن در چنگال آدمکشان جمهوری اسلامی، پایان 40 روز نگرانی و دلمشغولی خانواده صنعان، دوستان و همه کسانی بود که دلشان با هر لحظه از نزدیکتر شدن زمان دیپورت به تپش بیشتر می افتاد و آرامش برای همه کسانی که در جریان 40 روز بازداشت صنعان فعالانه برای نجات ایشان فعالیت وسیعی را پیش بردند.

و اما چند لحظه بعداز دریافت این خبر از طریق دوست عزیزم علی که مسئولیت زحمات پرونده مرضیه کمانگر را در جریان پروسه تصمیم به اخراج ایشان را به عهده داشت مطلع شدم که تصمیم اداره مهاجرت مبنی به دادن اقامت پناهندگی به مرضیه به ایشان ابلاغ شده است. از طرف سازمان سراسری پناهندگان ایرانی این پیروزی را به صنعان اشرفی و مرضیه کمانگر و همه عزیزانی که در دوره اخیر برای نجات جان این دو پناهجو با ما همراه بودند تبریک می گویم. این پیروزی به همت و تلاش انسانهای زیاد، نهادها و فعالین و سازمانهای مدافع حق پناهندگی میسر شد. از همه کسانی که با ما همرا بودند سپاسگذاریم.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز 29 جون

رسول بناوند