بازگشت به صفحه اول

utvisning av Marziye kamangar stoppades دیپورت مرضیه متوقف شد

بمناسبت آزادی مرضیه کمانگر

امروز جمعه 17 ماه جون حوالی ساعت 10 صبح اداره مهاجرت حکم دیپورت مرضیه کمانگر را لغو کرد و ایشان ازبازداشتگاه اداره مهاجرت آزاد شدند. این خبر مایه خوشحالی همه کسانی بود که طی هفته های گذشته با بی قراری در تلاش وسیع برای نجات مرضیه و صنعان اشرفی از خطر دیپورت شرکت داشتند. اداره مهاجرت سوئد علارغم وجود مدارک بسیار و حمایت و تائید نهادها و جریانات مختلف در تائید و مشروعیت این دو پناهنده سیاسی با سرسختی غیر قابل وصفی بارها به شکایتها جواب منفی داده ودر اجرای تصمیم خود پا فشاری کرد. دیروز پنج شنبه ساعت 12 ونیم پلیس زمان اخراج مرضیه را برای سه شنبه آینده و صنعان را برای اول جولانی به آنها ابلاغ کرده بود. امروز بلاخره اداره مهاجرت توقف دیپورت مرضیه را پذیرفت در حالی که هنوز بر تصمیم خود برای دیپورت صنعان اشرفی پافشاری می کند. در چند هفته گذشته همزمان با اقدامات قانونی اعتراضات و تظاهراتهای زیادی در دفاع از این دو پناهجو در استکهلم برپا شده است. فعالیت وشرکت همه کسانی که در این چند هفته زحمت کشیدند، سازمانها و نهادهای مدافع حقوق پناهندگی  جای قدر دانی است. این تلاشها باید تا آزادی صنعان ادامه داشته باشد.

سازمان سراسری پناهندگان  این پیروزی را به مرضیه و دوستاران وخانواده مرضیه و فعالین جنبش پناهندگی تبریک می گوید.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز17 جون