بازگشت به صفحه اول

14juni migrationsverket تظاهرات دفاع از ساسان و مرضیه مقابل اداره مهاجرت

گزارش آکسیون اعتراضی بدفاع از پناهجویان دیپورتی در مقابل اداره مهاجرت در استکهلم

دیروز سه شنبه 14 ماه جون دهها تن از پناهجویان و مدافعین حقوق پناهندگی در مقابل اداره مهاجرت در استکهلم با بر پایی یک تجمع اعتراضی بار دیگر اعتراض خود را به تصمیم اداره مهاجرت برای دیپورت پناهجویان ایرانی مرضیه کمانگر و صنعان اشرفی وهمچنین محمد علی انصاری و محمد توسلی که در بازداشتگاه Flen   بسر میبرند اعلام کردند. این حرکت اعتراضی که به دعوت فدراسیون و سازمان پناهندگان ایرانی در استکهلم فراخوان داده شده بود از ساعت 14 تا 15 بعد از ظهر بطول انجامید . در جریان اعتراض  عکسهایی از مرضیه کمانگر و صنعان اشرفی و همچنین شعارهایی بدفاع از حق پناهندگی و علیه دیپورت  از طرف معترضین حمل می شد. همچنین سخنرانان زیادی در محکوم کردن سیاست پناهنده پذیری سوئد، حکم دیپورت و دستگیری 4 پناهجوی در بند سخنرانی کردند. فرشاد پاشازاده و رسول بناوند از مسئولین سازمان از جمله سخنرانان این تجمع بودند. خبرنگار کانال یک رادیو سراسری سوئد در محل حاضر بود و با چند نفر از شرکت کنندگان  مصاحبه کرده و از سخنرانیها صدا برداری کردند. دو نفر به نمایندگی با یکی از مسئولین اداره مهاجرت صحبت کرده و اعتراضنامه های خود را تحویل اداره مهاجرت دادند.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز 15 ماه جون

لینک تصویر

http://www.slide.com/r/ODZLSOYX7T_KNixDkIF9diCqBhbKJUR1?previous_view=mscd_embedded_url&view=original