بازگشت به صفحه اول

stoppat utvisning av melkiدیپورت ملکی متوقف شد

دیپورت محمد مهدی ملکی متوقف شد

امروز پنجشنبه 12 ماه مه در آخرین ساعات روز کار اداره مهاجرت در استکهلم خبر توقف دیپورت محمد مهدی ملکی را اطلاع داد.مهدی ملکی قبل از ساعت 12 شب از بازداشتگاه آزاد گردید. مهدی ملکی قرار بود فردا جمعه 13 ماه مه ساعت 3 بعد از ظهر به ایران دیپورت شود. به همین مناسبت امروز پنجشنبه ساعت 14 بعد از ظهر تظاهراتی در مقابل اداره مهاجرت در استکهلم از طرف فدراسیون پناهندگان و سازمان سراسری پناهندگان فراخوان داده شده بود. در این آکسیون اعتراضی که یک ساعت بطول انجامید دهها نفرازپناهجویان و مدافعین حقوق پناهندگی در اعتراض به حکم دیپورت مهدی ملکی با باندرول و پلاکاردهایی علیه اخراج و به دفاع ازحق پناهندگی شرکت داشتند. در این تجمع مسئولین فدراسیون پناهندگان و سازمان سراسری پناهندگان و چند نفر دیگر ازفعالان پناهندگی سخنرانیهایی به زبان سوئدی و فارسی ارائه دادند. رحیم یزدان پرست و رسول بناوند به نمایندگی با دوتن از مسئولین اداره مهاجرت ملاقات کرده و اعتراض و نگرانی خود و جمعیت معترض را به تصمیم اداره مهاجرت برای دیپورت ملکی را با آنان بحث کردند. آنها قول دادند شکایتنامه و اعتراض به وضع ملکی را ثبت کرده و پرونده ایشان را تعقیب کنند.لحظاتی بعد آنان اطلاع دادند که پرونده ملکی از طرف اداره مهاجرت در Malmö در جریان برسی است. لازم به توضیح است که از روز سه شنبه گذشته که خبر دیپورت مهدی ملکی به ایشان ابلاغ شده بود تلاشها و اعتراضات سازمانها و نهادهای مدافع حقوق پناهندگی برای جلوگیری از این حکم آغازشده بود. از جمله دادگاه اروپا به حکم دیپورت ملکی اعتراض کرده و وکیل ملکی نیز اقدامات خوبی انجام دادند.  تا همینجا توقف دیپورت ملکی در روزجمعه موفقیت دیگری برای جنبش پناهندگی، سازمانهای دخیل و پناهجویان است. این موفقیت را به همه دست اندرکاران و کسانی که برای پیش برد این امر تلاش کردند تبریک می گوییم.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز