بازگشت به صفحه اول

sirvan återvände till flen سیروان به فلن منتقل شد

سیروان فروتن از بازداشتگاه استکهلم منتقل شد

امروز ساعت 13و 50 دقیقه پلیس سوئد سیروان فروتن را به کمپ flen محل قبلی نگهداری ایشان انتقال داد. سیروان که از روز پنج شنبه به منظور دیپورت به ایران در روز جمعه 6 ماه مه در بازداشتگاه Kronoberghättet در داخل شهر استکهلم ،بدون تماس با خارج ،بسر می برد، چند دقیقه بعداز رسیدن به Flen  و امکان تماس با خارج با دبیرسازمان سراسری پناهندگان تماس گرفت وخبر انتقال خود را اطلاع داد.لازم به توضیح است که دیپورت سیروان به ایران بعداز چند روز تلاش سخت و اعتراضات وسیع سازمانها، نهادها و شخصیت های مدافع حقوق پناهندگی در سوئد و خارج سوئد، یک ساعت قبل از انتقال ایشان به فرودگاه توقف خورد. نه پلیس و نه اداره مهاجرت در رابطه تغییرات وضع سیروان توضیحی به ایشان نداده اند. روز جمعه در جریان توقف دپورت سیروان اداره مهاجرت اعلام کرد که تا روز سه شنبه آینده اداره مهاجرت تصمیمات جدیدی در مورد سیروان فروتن خواهد گرفت. سیروان برای تلاش و زحمات نهادها و فعالین حقوق پناهندگی مراتب قدردانی و درود فراوان داشتند.

قطعا فعالیتها برای لغو کامل تصمیم دیپورت سیروان و کسب اقامت ایشان هفته آینده ادامه خواهد داشت. ما تا رسیدن به نتیجه کامل حق پناهندگی سیروان تلاشهایمان ادامه خواهد داشت.

سازمان سراسری پناهندگان- بیمرز- واحد سوئد 8ماه مه