بازگشت به صفحه اول

Marziye kamangar i faraاز اخراج مرضیه کمانگر جلوگیری کنید

مرضیه کمانگر در خطر دیپورت

روز یکشنبه 22 ماه مه مرضیه کمانگر پناهجوی ایرانی از طرف پلیس استکهلم دستگیر و به بازداشتگاه اداره مهاجرت منتقل گردید. پلیس سوئد به ایشان ابلاغ نموده که پرونده پناهندگی ایشان از طرف اداره مهاجرت مختوم اعلام شده و ایشان برای دیپورت به ایران باید با پلیس همکاری نمایند. مرضیه کمانگر در ایران با تشکیلات کومه له فعالیت داشته و بدنبال اطلاع پلیس از رابطه ایشان با کومه له و تحت تعقیب قرار گرفتن مجبور به ترک ایران و تقاضای پناهندگی از کشور سوئد میشود.مرضیه در سوئد فعالیتهای سیاسی و تشکیلاتی خود را با تشکیلات خارج حزب کمونیست ایران ادامه داده و بعنوان فعال سیاسی مخالف رژیم جمهوری اسلامی در اعتراضات وفعالیت علیه رژیم جمهوری اسلامی حضور داشته است.  بعد از نزدیک به 3 سال سر باززدن اداره مهاجرت کشور سوئد از قبول پناهندگی مرضیه حکم اخراج ایشان اکنون صادر شده است. سرنوشت مرضیه اکنون با خطر جدی مواجه شده است. سیاستهای سخت پناهنده پذیری اداره مهاجرت در رابطه با فراریان از چنگال دستگاه سرکوب رژیم ایران امکان یک پوشش امنیتی و انسانی برای حفظ جان تعداد زیادی از پناهجویان ایرانی را سلب کرده است. حفظ جان و امنیت مرضیه ازخطر دیپورت در گروه فعالیت همه جانبه جریانات و نیروهاو مدافعین حق پناهندگی است. بیمرز در سوئد برای لغو حکم اخراج و نجات مرضیه همه تلاشهای لازم را در دستور دارد. برای نجات مرضیه و دفاع از حق انسانی پناهندگی پناهجویان لازم است تلاش مشترک و هماهنگی را در پیش بگیریم.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز- سوئد 25 مه 2011