بازگشت به صفحه اول

deportsstopتوقف دیپورت سیروان

توقف دیپورت سیروان فروتن

ساعت 3 و چند دقیقه بعد از ظهر امروز جمعه 6ماه مه تلفن آمنه کاکه باوه یکی از فعالین پرونده سیروان از طرف یکی ازمسئولین اداره مهاجرت بصدا در آمدو خبر توقف دیپورت سیروان را اعلام کرد. خبر خوشال کننده ای بود برای همه کسانی که از ساعت 8صبح در مقابل اداره مهاجرت اجتماع کرده بودند، کسانی که چند ساعت دیشب را در زندان پلیس در استکهلم به اعتراض بسر برده بودند، همه کسانی که در اعتراضات دفاع از سیروان در چند روز گذشته شرکت داشتند و بلاخره همه کسانی که در مدیای فارسی زبان شهر همدردی کرده بودند و یا بی تابانه منتظر آخرین اخبار بودند. اما برای یک نفر غیر قابل توصیف بود. مادر سیروان! کسی که یک هفته گذشته را با دردهای کابوس وحشتناک دیپورت سیروان سپری کرده بود. تنها طول یک ساعت قبل خبر، دو بار با من تماس گرفته بود و و گریان و بیقرار آماده حرکت به تهران بود که به صحنه تحویل سیروان برسد. از ایشان خواسته بودم که تا ساعت 5عصر منتظر باشند. بنابراین حق بود ایشان از اولین کسانی باشند که این خبر را دریافت می کنند. تشکر و قدردانی مادر سیروان و خانواده اش برای همه فعالین و کسانی بود که این چند روزه زحمت کشیدند و برای نجات سیروان وقت و کار خود را به این تلاش و مبارزه اختصاص دادند.
اداره مهاجرت اعلام کرده است که تا روز سه شنبه آینده که تصمیم جدیدی در مورد سیروان گرفته میشود دیپورت ایشان متوقف می گردد.این گشایشی جدید در رابطه باپرونده ایشان است اما تا اطمینان کامل مسئله و آزادی و حق پناهندگی سیروان تلاش و فعالیت ما ادامه خواهد داشت. بزودی گزارش فعالیتهای چند روز گذشته را اعلام خواهیم کرد . پیشرفت و تلاش تا کنونی را به همه دست اندرکاران ، فعالین سازمانهای پناهندگی و فعالین مدافع حقوق پناهندگی تبریک می گویم. دستاورد ما حاصل تلاشهای بسیاری است که باید از آن و همکاریهای صمیمانه حول تشکر کرد.
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز
رسول بناوند 6ماه مه