بازگشت به صفحه اول

deport sasan علیه دیپورت ساسان

صنعان اشرفی در خطر دیپورت

دیروز 'پنجشنبه 19 ماه مه ساعت 12ظهر صنعان اشرفی معروف به ساسان پناهجوی ایرانی در جریان مراجعه به پلیس استکهلم  به دنبال احضاریه پلیس دستگیر و در بازداشتگاه Kronoberg  زندانی شد. پلیس اعلام کرد که تا چند ساعت دیگر ایشان را به بازداشتگاه اداره مهاجرت در مالمو منتقل خواهند کرد و بعد از یک هفته برای دیپورت ایشان را به استکهلم باز خواهند گرداند. ساسان اشرفی از 5 سال پیش وارد سوئد شده و تقاضای پناهندگی کرده است. لجاجت اداره مهاجرت سوئد در قبول پناهندگی ایشان نهایتا به حکم دیپورت ایشان منتهی شد. دیروز بعد از ظهر با پخش این خبر بیش از 20 نفر از پناهجویان و مدافعین حقوق پناهندگی به نشانه اعتراض در مقابل kronobergshäktet برای چند ساعت تجمع کردند. ساسان در ایران زندانی بوده و آثار شکنجه وحشیانه رژیم ایران بر بدنش باقی است. ایشان  از فعالین بیمرز بوده و در اعتراضات علیه جمهوری اسلامی شرکت فعالی داشته است. چنانکه عکس و فیلم ایشان وسیعا در مدیا و از جمله در مدیای سوئدی چاپ شده است. اکنون خطر دیپورت وافتادن در چنگال جمهوری اسلامی ایشان را تهدید می کند. از همه نهادها و مدافعین حقوق پناهندگی درخواست می کنیم برای نجات ساسان دست بکار شده و اجازه ندهند سیاست ضد پناهندگی و دیپورت پناهجویان سیاسی اداره مهاجرت عملی شود.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز- سوئد 20 ماه مه