بازگشت به صفحه اول

Deport تظاهرات علیه دیپور سیروان مهدی

گزارشی از تظاهرات و اعتراض به تهدید دیپورت دو پناهجوی ایرانی در استکهلم

IMG_5537.jpg

امروز سه شنبه سوم ماه مه دهها تن از پناهجویان و مدافعین حقوقی پناهندگی در اعتراض به تصمیم اداره مهاجرت به دیپورت محمد سیروان فروتن در روزششم ماه مه و همچنین محمد مهدی ملکی پناهجوی دیگر ایرانی در مقابل اداره مهاجرت استکهلم تجمع کردند. این حرکت اعتراضی که به دعوت فدراسیون پناهندگان در استکهلم ، سازمان سراسری پناهندگان و تشکیلات استکهلم حزب کمونیست ایران فراخوان داده شده بود از ساعت 14 تا 15 بعد از ظهربا سخنرانیهای مختلف از طرف مسئولین سازمانها و فعالین مدافع حق پناهندگی ادامه داشت. از طرف بیمرز رسول بناوند و فرشاد پاشازاده سخنانی در محومیت این تصمیم اداره مهاجرت ودستگیری این دوپناهجوایراد کردند. همزمان نمایندگانی از طرف سازمانها برای دیدارو تحویل اعتراضنامه های خود به مسئولین اداره مهاجرب وارد گفتگو با دفتر اداره مهاجرت شدند. مسئولین دفتری ادره مهاجرت امکان دیداررا غیر ممکن اعلام کردند. اما بعد از نیم ساعت گفتگو و اصرار و تلاش نمایندگان، یکی از مسئولین اجرانی اداره مهاجرت با نمایندگان دیدار کرده و ضمن تحویل گرفتن اعتراضنامه ها و مدارک مربوط به  فروتن و ملکی قول دادند که مسئله را طبق روال اداره مهاجرت پیش خواهند برد. بعد از 20 دقیقه ایشان ثبت شدن اعتراض نامه ها و درخواستها را به نمایندگان اعلام کرد. و سر انجام یکساعت بعد از دیدار این مسئول اداره مهاجرت تلفنی اطلاع دادند که پروند این دو پناهجو به بخش اوژانس پروسه بررسی داده شده است و این بدان معنی است که این پروندها در اصرع وقت بررسی خواهند شد. این جواب اداره مهاجرت گشایشی در پرونده این دو پناهجو باز کرده  اما تا قطعیت کامل لغو دیپورت و دادن پوشش پناهندگی برای این دو پناهجو تلاشها کماکان باید ادامه پیدا کند.

بیمرز همکاری و تلاش همه افراد و جریانات که در چند روز گذشته و همچنین در آکسیون امروزدخیل بوده و حضور داشته اند ارج می نهد.

سازمان سراسری پماهندگان ایرانی بیمرز سوم ماه مه

لینک عکس تظاهرات

http://www.slide.com/r/aKEbzetM7z_xKOJ6TVCNJHor1Red3aGG?previous_view=mscd_embedded_url&view=original