بازگشت به صفحه اول

demonstration för Asylrätten stockholm تظاهرات به دفاع از حق پناهندگی

گزارش تصویری از تظاهرات دفاع از حق پناهندگی در استکهلم

26 آپریل تظاهرات وسیعی به دفاع از حق پناهندگی به دعوت یک گروه انترنتی و فراخوان حمایتی سازمان های پناهندگی از جمله بیمرز در استکهلم بمدت چند ساعت صورت گرفت. ساعت 9ونیم تجمع در sergelstorg آغاز شد.سپس تظاهرات به جلو مجلس سوئد حرکت کرد و آنجا با سخنرانی نمایندگان مجلس همراه بود. و آخرین تجمع جلو اداره مهاجرت . نامه اعتراضی علیه اخراج و به دفاع از حق پناهندگی تحویل مجموعه ای از ادارات سوئدی از جمله مجلس، اداره مهاجرت و امنستی داده شد.

لینک عکسها

http://www.slide.com/r/kAeFRl4gtz-20TmgWLyv3QsNlC3mSZYi?previous_view=mscd_embedded_url&view=original