بازگشت به صفحه اول

نامه اعتراضی بیمرز سراسری در مورد سیروانprotestbrev sirvan

به‌ اداره مهاجرت سوئد

موضوع در حمایت از حق پناهندگی آقای محمد سیروان فروتن، شماره‌ پرونده‌ 10859037 که‌ اکنون در بازداشگاه‌ Flen بسر میبرد.

 

با احترام فراوان

سازمان ما در کمال ناباوری مطلع شده‌ است که‌ اداره‌ مهارت سوئد با تاریخی از قدمت پناهنده‌ پذیری که‌ دارد، رای به‌ اخراج کسی داده‌ است که‌ عضو مسلح یکی از احزاب مسلع و فعال در عرصه‌ سیاست در کردستان ایران بوده‌ است و بمنظور حفظ جان خود به‌ سوئد پناه‌ آورده‌ است. آقای فروتن عضو نیروهای پیشمرگ کومه‌ بوده‌ است و برگرداندنش به‌ ایران تحت حاکمیت وحشیترین رژیم تاریخ معاصر، بدون هیچ تردیدی مصادف خواهد بود با زندان، شکنجه‌ و حتی مرگ. بدون تردید دولت متبوع شما از سرنوشت شیرکو معارفی که‌ اکنون در زندان میباشد و خطر مرگ بعد از گذشت چند سال زندان هنوز همچون شمشیر داموکلس بر بالای سرش میچرخد و تاکنون تنها یک کمپین وسیع جهانی زنده‌ ماندن او را تضمین نموده‌ است.

سازمان ما بر محرز بودن مخاطرات جدی که‌ برای اینچنین مواردی در ایران بوقوع میپیوندد، واقف است. لذا مصرانه‌ از دولت سوئد میخواهیم که‌:

1-    فورا و بلادرنگ حکم دیپورت آقای فروتن را لغو

2-    بمنظور تضمین امنیت جانی او به‌ درخواست پناهندگی آقای فروتن مطابق کنوانسیون 1951 برخورد شود.

در غیر اینصورت عواقب هر گونه‌ تراژده‌ انسانی که‌ در نتیجه‌ این عمل خلاف قوانین برسمیت شناخته‌ شده‌ بین المللی در خصوص کنوانسیون ژنو برای آقای فروتن اتفاق بیافتد، به‌ عهده‌ دولت سوئد خواهد بود.

به‌ امید عملی نمودن موارد فوق الذکر

سعید آرمان

دبیر سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز

30 آوریل 2011