بازگشت به صفحه اول

Årsmöte2011اطلاعیه برگزاری کنفرانس سالانه واحد سوئد بیمرز

اطلاعیه برگزاری کنفرانس سالانه سازمان سراسری پناهندگان - بیمرز – واحد سوئد

به اطلاع اعضای سازمان می رسانیم که کنفرانس سالانه سازمان در سوئد به زودی برگزار می شود. در این کنفرانس نمایندگان سراسری بیمرز، واحدهای سوئد و اعضای سازمان که علاقه مند به شرکت در کنفرانس هستند و همچنین مهمانانی که دعوت شده اند شرکت خواهند داشت. برنامه کنفرانس بدین ترتیب است.

1/ افتتاحیه کنفرانس

2/ گزارش سالانه شامل گزارش سیاسی، فعالیتها و مالی

3/ پلاتفرم آینده سازمان

4/ انتخابات

لطفا مباحث ونقطه نظرات خود را به اطلاع دبیر سوئد بیمرز برسانید.

محل کنفرانس : استکهلم- خانه پناهنده در هوسبی Nidarosgatan12 Husby

زمان: شنبه 16 ماه مارس 2011   شروع کنفرانس 10ونیم قبل از ظهر

سازمان سراسری پناهندگان- بیمرز – واحد سوئد  رسول بناوند

تماس : رسول بناوند 0708303035 محمود محمدزاده 0736228726

Ifr_s@yahoo.com         benavand@yahoo.com