بازگشت به صفحه اول

prptestation mot deportفراخوان تظاهرات علیه دیپورت

فراخوان علیه دیپورت

از چند هفته قبل دو پناهجوی ایرانی به نامهای محمد سیروان فروتن و محمد مهدی ملکی که دوره طولانی در سوئد در انتظار اقامت بوده اند در بازداشتگاه اداره مهاجرت در Flen در بازداشت بسر می برند. اداره مهاجرت به محمد سیروان فروتن ابلاغ کرده که تاریخ 6 ماه مه آنها را به ایران دیپورت خواهد کرد . برای اعتراض به این سیاست غیر مسئولانه اداره مهاجرت و حفظ  جان و امنیت این دو پناهجو از طرف فدراسیون پناهندگان ایرانی در استکهلم  و سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز واحد استکهلم تظاهراتی در مقابل اداره مهاجرت سازمان داده شده است. از همه پناهجویان و مدافعین حقوق پناهندگی در خواست می کنیم که به این حرکت اعتراضی بپیوندند.

مکان : اداره مهاجرت در سولنا Dalvägen 1

زمان سه شنبه 3 ماه مه ساعت 14

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز واحد استکهلم