بازگشت به صفحه اول

prev till organisationer iSverige نامه به نهادهای امر پناهندگی در رابطه با اعتصابیون ترکیه

نامه بیمرز در سوئد به امنستی و سازمانهای دخیل در امر پناهندگی

از روز سه شنبه 29 ماه مارس 8 نفر از پناهندگان سیاسی ایرانی که سالهاست بعنوان پناهنده سیاسی از طرف UN ترکیه برسمیت شناخته شده اند در اعتراض به عدم توجه UN برای انتقال به کشورهای پناهنده پذیر، اعتصاب غذای نامعلومی را آغاز کرده اند. اقدام این پناهندگان بدنبال بارها مراجعه فردی و تماس با UN و عدم دریافت جواب مشخص اتفاق می افتد. شرایط بشدت  سخت و نامطلوب زندگی در ترکیه ومسئله امنیت جانی و اجتماعی، این پناهندگان را بشدت نا امید و نهایتا به در پیش گرفتن اعتراض به عدم توجه UN و تصمیم به اعتصاب غذای خشک کرده است. این پناهندگان هر کدام 2 تا 4 سال است که از UN اقامت سیاسی دریافت کرده اند و منتظر انتقال به کشور ثالث پناهنده پذیر بوده اند. ضمنا دو کودک جزوه خانواده این پناهجویان هستند که بطور مداوم شاهد عذاب اعتصابیون هستند.

اعتصاب این پناهجویان هم اکنون در مقابل دفتر UN درشهروان ترکیه ادامه دارد. از روز سوم اعتصاب به علت گازگرفتگی ناشی از ذغال درچادر پناهگاهشان در مقابل دفتر un همه این پناهجویان روانه بیمارستان شدند که تحت مداوا قرار گرفتند.  سه نفر از آنان بدلیل ضعف جسمی تا روز بعد در بیمارستان بستری بوده اند و یکی از آنان آقای حمزه حمزه ای بعلت فشار قلبی تا روز شنبه در بیمارستان بستری بوده است. از روز سوم اعتصاب تا کنون این پناهندگان بدلیل خوداری از خوردن و نوشیدن یکی یکی دچار ضعف جسمی شده و چند ساعت دربیمارستان تحت مداوا بوده اند با این حال به محل اعتصاب برگشته و اعتصاب را ادامه داده اند. تلاش سازمانها و نهادهای بشر دوست در محل  تا کنون موجب شده که اعتصابیون نوشیدنی را از سر بگیرند ولی کماکان از خوردن غذا انصراف می کنند. اعتصابیون اصرار دارند که تا دریافت جواب مشخص از UN در تورکیه به اعتصاب ادامه می دهند.    

سازمان بیمرز از شروع اعتصاب این پناهجویان مراتب نگرانی و اعتراض خود را از سرنوشت وعواقب وضعیت جسمی این پناهندگان را به اطلاع UN  در تورکیه و مراجع بین الممللی رسانده است.   واحد سوئد بیمرز ضمن اعلام نگرانی از وضعیت این پناهندگان از سازمانها و نهادهای امر پناهندگی و مدافع حقوق پناهندگی در خواست داریم که هرچه سریعتر خواست این پناهندگان را مورد توجه قرار دهند. ما تقاضا داریم که با قبول مسئولیت در قبال این انسانها:

- سازمان شما جویای رسیدگی به وضع این پناهندگان از UN  در آنکارا شوید.

 - ما می خواهیم که شما کمک کنید که اداره مهاجرت سوئد بعنوان یک امر بشردوستانه مسئولیت این پناهندگان را بعهده گرفته و آنها را از این وضعیت نجات دهند.                                                                    

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز/ واحد سوئد سوم آپریل 2011

با احترام  رسول بناوند دبیر سازمان در سوئد

رونوشت به امنستی در سوئد ،  صلیب سرخ در سوئد ،  اداره مهاجرت سوئد ، UN در سوئد  و احزاب مدافع حق پناهندگی در سوئد

 لینک عکس بیمارستان از اعتصابیون

http://www.eshterak.info/news/2011/03/post-1101.html