بازگشت به صفحه اول

کنفرانس سالانه ببمرز برگزار گردید

دیدن گزارش کامل نوشتاری و تصویری از کنفرانس سالانه سازمان بیمرز

کنفرانس سالانه سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز واحد سوئد برگزار گرديد
روز شنبه شانزدهم ماه آوريل کنفرانس سالانه سازمان بيمرز – سوئد در شهر استکهلم برگزار شد. در اين کنفرانس چهل تفر از فعالين و مسئولان و نمايندگان واحدهای شهری سازمان از گوتنبرگ، استکهلم و شمال سوئد شرکت داشتند. کنفرانس کار خود را با يک دقيقه سکوت به بزرگداشت ياد هزاران انسانی که تلاششان برای نجات خود و خانواده شان در نيمه راه ناکام ماند و در فجايع و تراژديهای دردناک در اقصی  نقاط دنيا، در دل درياها تا کنج زندانها جان خود را از دست داد ند، آغاز نمود.
سعيد آرمان دبیر سازمان سراسری پناهندگان ایرانی - ييمرز و سپس رحمان حسين زاده از جانب کميته مرکزی حزب حکمتيست  از ميهماتان جلسه سخنرانی کوتاهی داشتند. ارزيابی  اجمالی از موج جهانی ضد پناهندگی، رشد سرطانی راسيسم و نژاد پرستی و موقعيت رسميت يافته پناهندگان بعنوان شهروندان درجه دوم در کشورهای ميزبان و از طرف ديگر اهميت فعاليتهای ارزشمند يکساله گذشته سازمان بيمرز در سوئد در زمينه های گوناگون مورد تاکيد قرار گرفت. ادامه سرکوب رژيم جمهوری اسلامی و اهميت کارکرد سازمان در دفاع از فراريان از سرکوب و قوانين ضد زن رژيم مورد ديگر از سخنرانی بود.
 پس از آن کنفرانس با ارزيابی از گزارش به بررسی فعاليتهای سال گذشته خود پرداخت. در ميان حجم بزرگ فعاليتها، از جمله اکسيونهای سراسری عليه سياستهای ضد پناهندگی دولت، جلسات گفت و شنود عمومی با نمايندگان پارلمانی احزاب، کمکهای حقوقی به پناهجویان، هوشیاری و اقدام دایمی علیه راسیسم  و همچنین فعاليتهای چشمگير واحد گوتنبرگ عليه سياستهای صرفه جویی و زدن امکانات مدارس در محلات فقیر نشین مورد تقدیر قرار گرفت. بررسی گزارش و کارکرد مالی سازمان نیز در دستور کار بود.
در بخش پایانی پلاتفرم پیشنهادی برای فعالیت سال آتی در دستور قرار گرفت. این بخش مباحثات گرمی را بهمراه داشت. پس از تصویب پلاتفرم فعالیتی و مالی، شرکت کنندگان در کنفرانس باتفاق آراء رسول بناوند را بعنوان دبیر و سخنگوی سازمان انتخاب نمودند.
یک جشن بزرگ و در فضای مملو از شادی و همبستگی پایان بخش کنفرانس سالانه سازمان بيمرز در محل ساختمان دفتر آن در شهر استکهلم گردید.
رسول بناوند
17 آپریل 2011

.

خواندن :  گزارش فعالیتها به کنفرانس سالانه بیمرز

.

خواندن :  پلاتفرم فعاليت سازمان بيمرز در سوئد

.

عکس کنفرانس بیمرز سوئد 2011

.

. عکس جشن کنفرانس2011

.