بازگشت به صفحه اول

Hungerstrejk flktingar i torkeyetحمایت بیمرز سوئد از پناهندگان ترکیه

در حمایت از پناهجویان اعتصابی در ترکیه

از روز سه شنبه 29 ماه مارس 8 نفر از پناهندگان سیاسی ایرانی که سالهاست بعنوان پناهنده سیاسی از طرف یو ان ترکیه برسمیت شناخته شده اند در اعتراض به عدم توجه یو ان برای انتقال به کشورهای پناهنده پذیر، اعتصاب غذای نامعلومی را آغاز کرده اند. اقدام این پناهندگان بدنبال بارها مراجعه فردی و تماس با یو ان و عدم دریافت جواب مشخص اتفاق می افتد. شرایط بشدت  سخت و نامطلوب زندگی در ترکیه این پناهجویان را در وضعیت بسیار بدی قرار داده است. نه تنها امرا معاش و زندگی روزانه برایشان با سختی بسیار همراه است بلکه سالها انتظار برای انتقال به کشور ثالث و بهره مند شدن از زندگی امن و مطمئن تری نارحتیهای روحی فراوان به آنها و خانواده هایشان تحمیل کرده است.

اعتصاب این پناهجویان هم اکنون در مقابل دفتر یو ان درشهروان ترکیه ادامه دارد. روز سوم اعتصاب به علت گازگرفتگی ناشی از ذغال درچادر پناهگاهشان در مقابل دفتر un همه این پناهجویان روانه بیمارستان شدند که تحت مداوا قرار گرفتند.  سه نفر از آنان بدلیل ضعف جسمی تا روز بعد در بیمارستان بستری بوده اند و یکی از آنان آقای حمزه حمزه ای بعلت فشار قلبی تا هم اکنون تحت مداوای پزشکی است.

سازمان بیمرز از شروع اعتصاب این پناهجویان  ضمن اعلام نگرانی از عواقب وضعیت جسمی این پناهجویان اقداماتی برای مطلع کردن و درخواست کمک به این پناهندگان به مراجع بین الممللی را در دستور گذاشته است.

 واحد سوئد بیمرز هم ضمن حمایت از خواست پناهجویان اعتصابی از همه انسانهای شریف و بشر دوست ساکن سوئد  و سازمانها و نهادهای مدافع و دخیل در امر پناهندگی در خواست می کند که به یاری این پناهجویان بشتابند و برای انتقال این پناهجویان به یکی کشورهای پناهنده پذیر اروپا کمک کنند.

 ازروز جمعه تحت در خواستهایی که از این پناهجویان به عمل آماده آنها اعتصاب خشک را به اعتصاب غذای تر تغییر داده اند  اما هنوز خطرات غیر قابل پیش بینی سلامت اعتصابیون را تهدید می کند. ما از این پناهجویان عزیز تقاضا داریم که به اعتصاب پایان داده و برای رسیدن به خواسته هایشان تلاشهای دیگری در دستور بگذارند. ادامه اعتراض به شکل تحصن و اتمام اعتصاب و در پیش گرفتن راههای دیگر اعتراض کماکان موثر و بدون عواقب ناگوار سلامتی جسمی می تواند باشد.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز/ واحد سوئد اول آپریل 2011

جهت تماس با اعتصاب کنندگان با شماره تلفنهای زیر تماس بگیرید

۰۰۹۰۵۵۴۶۹۰۵۰۰۵

۰۰۹۰۵۴۱۶۳۷۲۱۱۸

تماس با کمپین حمایتی 

eshterak۱@gmail.com

http://www.eshterak.info/refugee

 

 

 نام

 شماره پرونده

 تاریخ قبولی

۱

 منوچهر

۰۷c۰۲۰۸۳

۱/۲/۲۰۱۰

۲

 صمد

۰۷c۰۱۰۷۴

۳/۲/۲۰۱۰

۳

 رفعت

۰۷c۰۲۷۸۳

۲۰/۶/۲۰۰۸

۴

 حمزه

۰۵c۰۰۸۳۴

۱۳/۶/۲۰۰۷

۵

 پوریا

۰۶c۰۱۳۱۷

۸/۱/۲۰۰۹

۶

 ثریا

۰۸c۰۴۷۴۵

۱۰/۳/۲۰۰۹

۷

 سعدی

۰۶c۰۱۱۷۸

۱۷/۹/۲۰۰۸

 

 

 

 

 مشخصات تماس با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل- ترکیه در زیر آمده است 

 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ANKARA

Adres:     Tiflis Cad. ۵۵۲. Sok. No:۳ Sancak Mah. ۰۶۵۵۰ Ankara

 

Telefon:   ۰۳۱۲ ۴۰۹ ۷۰ ۰۰

Fax:          ۰۳۱۲ ۴۴۱ ۲۱ ۷۳

turan@unhcr.org 

Birleşimiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği VAN

Adres:      Istasyon Mahalle, Terminal ۱. Sokak Hayirlar Caddesi ۴۰/۲ Van

 

Telefon:   ۰۴۳۲ ۲۱۵۵۴۷۰ - ۲۱۴۳۶۳۰

Fax:          ۰۴۳۲ ۲۱۴۸۴۰۴