بازگشت به صفحه اول

GTB motrasismاعتراضات وسیع علیه راسیسم در گوتنبرگ

          گروه های ضد نژاد پرست در محاصره مردم و نیروهای مترقی و عدالتخواه.

گزارشی از یک تظاهرات و اعتراض با شکوه و گسترده دیگری علیه گروهای نژادپرست Sverige Demokraterna  در شهر گوتنبرگ سوئد

بعداز ظهر امروز یکشنبه 10 ماه آوریل شماری ازاعضای جوانان حزب بیگانه ستیز Sverigeدمکراتها که  به قصد  تبلیغات انتخاباتی وارد میدان  Götaplatsenشده بودند با اعتراض نیروهای ضد نژادپرست و عدالت خواه روبرو شدند. به فراخوان سازمانهای ضد نژادپرست و معترضین از جمله فعالین حزب سوسیالیست عدالتخواه، سازمان جوانان حزب چپ، دانشجویان سوسیالیست وفعالین سازمان بیمرزحضور راسیستها را در خیابانهای شهر مورد اعتراض شدید خود قرار داده وخواهان جمع شدن بساط فاشیستها از خیابانها شدند. مردم شعار می دادند که ما اجازه گردهمایی و سخنرانی در خیابان را به نژادپرستان نمی دهیم. حوالی ساعت 14،00 بعدازظهر با مشاهده جمعيت و شور و شوق آنها، واحدهاى متعدد مجهز پليس براى متفرق کردن جمعيت به محل اعزام شدند تا شرايط براى تظاهرات راسيستها فراهم گردد. تهديد و خشونت و زور آزمايى پليس بجايى نرسيد. سر انجام تظاهرات نازیستها جز در ميان حلقه نيروهاى کاملا مجهز پليس امکان پذير نبود. راسیستها که از همه نقاط کشور سوئد جمع کرده بودند بیشتر از 40 نفر نبودند در مقابل اعتراض وسیع مردم که بیش از دوهزارنفر آنتی راسیسم بود، با وجود حفاظت تعداد زیادی پلیس، اسب؛ سگ،ماشینهای مخصوص و گاز فلفل از آنها بشدت تحت فشارودر تنگنا قرار گرفته بودند.

این اعتراض چند ساعت ادامه داشت . در نتیجه راسیستها این مسیر راه پنج دقیقه ای را مجبور شدند با یک ساعت و نیم حقارت و سرافکندگی و تحت تدابیر امنیتی پلیس به  Kungsportplatsen طی کنند و سرانجام با پرتاب تخم مرغ و شعارهای خیابانها و میادین ما جای راسیستها نیست ! محل را ترک کنند. مردم معترض شعار می دانند ،خیابانهای شهر ما جای فاشیستها نیست! شایان ذکر است تا کنون نژاد پرستان و حزب Sverige Demokraterna نتوانسته است در شهر گوتنبرگ  براحتی فعالیت کند و حضور آنها مدام با اعتراض و تظاهرات مردم آزادیخواه روبرو شده است.

 ساعت 15،30 با شروع سخنرانی نژادپرستان سوئدی، مردم با تخم مرغ و با شعارها و حملات خود تظاهرات را به صحنه خفت راسيسم و پليس تبديل ساختند. يک ساعت و نيم کشمکش بيش از دو هزار نفر از مردم يکبار ديگر صحنه پرشورى از آمادگى مردم شهر گوتنبرگ براى مقابله با ابراز وجود راسيستها را جلوى انظار عمومى قرار داد. جا دارد بخاطر يک روز پر شور و پر ثمر، بخاطر همبستگى و هوشيارى، و بخاطر حمايت از سازمانها و نهادهاى ضد راسيستى به همه مردمى که وقت و مايه گذاشتند، دست مريزاد گفت.

ما سازمان سراسری پناهندگان ـ بی مرز واحد گوتنبرگ سوئد بار دیگر اعلام میکنیم که پای ثابت و فعال و پرچمدار فعالیتهای گسترده و سازمان یافته در دفاع از حق و حقوق پناهندگی و علیه راسیسم بوده خواهيم بود و همه همشریان انساندوست و مدافع حقوق برابر و شایسته شهروندی را به همکاری با خود فرا میخوانیم.

 

این اعتراض انعکاس و بازتاب زیادی در مدیا و رسانهای بزرگ کشور سوئد داشت. از جمله مدیا و رسانهای سراسری و داخلی شهر گوتنبرگ ، که گوشه های از انعکاس اعتراض اخیر را در پایین ملاحظه می کنید.
گزارش تصویری ویدئوی از تظاهرات روز یکشنبه 10 آپریل علیه حضور راسیستها در خیابانهای گوتنبرگ.

عکس

http://www.flickr.com/photos/44504239@N03/

http://www.flickr.com/photos/44504239@N03/page2/

http://www.flickr.com/photos/44504239@N03/page3/

http://www.flickr.com/photos/44504239@N03/page4/

رادیوی سراسری پژواک مصاحبه توفیق محمدی در ارتباط با تظاهرات را بشنوید

 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=4449735

فیلم   1

http://www.youtube.com/watch?v=D_UAvdKc9BA

فیلم   2

http://www.youtube.com/watch?v=4lXIcDgfKmo

میدیای سوئد در مورد این تظاهرات 

گزارش تلویزیون روزنامه پرتیراژ اکس پرسن سوئد 

http://tv.expressen.se/nyheter/inrikes/1.2397498/kaosartat-vid-demonstration-i-goteborg

روزنامه گ ته

http://gt.expressen.se/nyheter/1.2397280/tumult-utbrot-vid-sdu-demonstration/

روزنامه یوتبوری پستن

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.598106-massiva-protester-mot-sdu-taget

گزارش تلوزیون سوئد

http://svt.se/2.22620/1.2389287/stokigt_vid_sdu-demonstration

فیلم کانال سراسری تلوزیونی سوئد

http://svtplay.se/v/2389331/hetsiga_scener_i_goteborg

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/stokig-sdu-demonstration_6079659.svd

روزنامه آفتون بلادت سوئد

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12859544.ab

روزنامه فریا یا آزاد گوتنبرگ

http://www.goteborgsfria.nu/artikel/87664?__utma=1.976846342.1302460246.1302460246.1302460246.1&__utmb=1.4.9.1302460311749&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1302460307.1.2.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=fria&__utmv=-&__utmk=29479871

تلوزیون کانال 4 سراسری سوئد

http://www.nyhetskanalen.se/

سازمان سراسری پناهندگان بی مرز ـ واحد گوتنبرگ

آوریل 20110412