بازگشت به صفحه اول

massdemonstrationer 20 مارس تظاهرات سراسری به دفاع از حق پناهندگی

فراخوان بیمرز-  سوئد

تظاهرات سراسری در دفاع ازحق پناهندگی در سوئد روز 20 مارس

Landsomfattande demonstrations dag för rätten till asyl

Bekämpa de som tvingar människor på flykt, inte de som flyr

 از طرف جریانات مدافع حق پناهندگی روز 20 مارش تظاهرات سراسری اعلام شده است. در این روز  علیه دیپورت و به دفاع از حق پناهندگی  آکسیونهای مختلفی در تعداد زیادی از شهرهای سوئد بر گزار می گردد. سازمان سراسری پناهندگان – بیمرز علیه سیاستهای ضد پناهندگی در سوئد، علیه اخراج پناهجویان، بی توجهی و بی مسئولیتی اداره مهاجرت سوئد نسبت به سرنوشت پناهجویان مخفی و خانواده و کودکانشان و به دفاع از حق انسانی پناهندگی و شرایط بهتر و انسانی تر پناهنده پذیری ، همه پناهجویان و مردم آزادیخواه و انسان دوست را به شرکت در این اعتراض سراسری دعوت می کند. واحدهای گوتنبرگ و استکهلم و بودن سازمان بیمرز شر کت وسیع دارند.

محل و زمان تجمعات:

بودن  : شنبه 19 ماه مارس  ساعت 1300  میدان Medborgarplatsen  ساعت 13

تماس : غفور عباس نژاد 07200111631

استکهلم :      یکشنبه 20 مارس  میدان مرکزی شهر Sergelstorg  ساعت 14

تماس   . محمود محمد زاده 0736228726 

 روبروی کتابخانه مرکزی شهر  ساعت  14         GötaPlatsenگوتنبرگ : 

سیوان رضایی        0739241383   توفیق محمدی 073980999  

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز

شهرهای دیگر

Malmö:
20 mars 12.00 Gustav Adolfs torg
Uppsala:
20 mars 14.00 vid Slottsbacken
Uddevalla:
20 mars 12.00 Kungstorget

Säffle: 
19 mars 12.00 Stora torget 

Kinna
19 mars 12.00 Kinna centrum