بازگشت به صفحه اول

Massdemonstration 20 marsتظاهرات سراسری به دفاع از حق پناهندگی در سوئد

گزارش دوم تظاهرات سراسری به دفاع از حق پناهندگی در سوئد

کتبی - تصویر - ویدئویی  از بودن - استکهلم - گوتنبرگ

روزهای 19و 20 ماه مارس نزدیک  به 14 شهر سوئد شاهد تجمعات اعتراضی و تظاهراتهای مختلف بود. این اعتراضات که از طرف دو شبکه جنبش پناهندگی و اقدام علیه دیپورت ،از نهادهای  مدافع حقوق پناهندگی فراخوان شده بود با استقبال هزاران نفر از مردم مدافع حقوق پناهندگی روبرو شد. بیمرز در سوئد با این فراخوان همراه بوده و شرکت فعال داشته است. نمایندگان سازمان در  شهرهای بودن، استکهلم و گوتنبرگ در سخنرانیهای خود سیاست پناهنده پذیری کشور سوئد و اداره مهاجرت این کشوررا به باد انتقاد گرفته و آنرا غیره انسانی اعلام کردند. آنها اخراج پناهجویان و اقدامات سخت گیرانه پلیس سوئد را برای دیپورت پناهجویان محکوم کرده  و بر ضرورت گسترش یک جنبش دفاع از حق پناهندگی و همکاری نهادهای مدافع پناهنده انگشت گذاشتند. نمایندگان بیمرز شرایط زندگی و محرومیتهای معیشتی و اجتماعی پناهندگان در کشور سوئد و عملکرد اداره مهاجرت در برخورد و پذیرش پناهجویان را افشا کردند. در مورد تظاهرات این شهرها:

بودن:  روز شنبه 19 ماه مارس با تجمع دهها تن از پناهجویان و مدافعین حقوق پناهندگی در میدان Medborgarplatsen ساعت 13 برنامه آکسیون اعتراضی با سخنرانی آقای رایموند از حزب سوسیالیست عدالت خواه شروع شد. بدنبال غفور عباس نژاد دبیر بیمرز در شمال سوئد و سومین نفر آقای سوامی فرد مسئول بخش شمال سوئد حزب عدالت خواه ایراد سخنرانی نمودند. همچنین چند نفر از پناهجویان از کشورهای مختلف در رابطه با مشکلات پناهجویان سخنرانان بعدی بودند. بعد از اتمام سخنرانیها و و سردادن شعارهای مختلف علیه اخراج پناهجویان و سیاستهای جاری پناهندگی در سوئد تجمع با راهپیمایی و عبور از خیابانها در حال شعار دادن ادامه پیدا کرد.

استکهلم: روز یکشنبه 20 ماه مارس سیصد نفر در میدان مرکزی شهر استکهلم sergelstorg تجمع کردند تا همبستگی خود را با فراخوان اعتراض سراسری به اخراج پناهجویان و دفاع از حق پناهندگی اعلام کنند. شعارها و باندرولهای زیادی در این رابطه از طرف جریانات مختلف مدافع حقوق پناهندگی حمل می شد. برنامه  ساعت 2 بعد از ظهر با توضیحاتی در رابطه ضرورت این حرکت اعتراضی سراسری از طرف مجری برنامه آغاز شد. رسول بناوند دبیر سازمان سراسری پناهندگان اولین سخنران مراسم بود بدنبال ساندرا آلم کی وست از طرف تشکل هیچ کس غیره قانونی نیست  ضمن اشاره به روز 20 مارس سالروز اشغال عراق به وضعیت پناهجویان عراقی و دیپورت اجباری آنان پرداخت. آمنه کاکه باوه عضو مجلس سوئد و نماینده حزب چپ یکی دیگر از سخنرانان بود که سیاست جاری پناهندگی احزاب حاکم و دیپورت پناهندگان را مورد انتقاد قرارداد. ماتیاس برنهاردسون از حزب سوسیالیست عدالتخواه در سخنرانیش چرخش حزب سبز سوئد را بطرف احزاب حاکم سرزنش کرد و ضرورت بوجود آوردن یک جنبش سراسری قوی به دفاع از حق پناهندگی در سخنانش بر جسته بود. همچنین نماینده احزاب و نهادهای دیگر در تجمع سخنرانیهای ایراد نمودند.  از جمله نمایندگان سازمان جوانان حزب سوسیال دمکرات، اقدام علیه دیپورت به عراق و فرشاد پاشازاده پناهجو و عضو کمیته استکهلم بیمرزکه به مشکلات پناهجویان در سوئد پرداخت. ضمنا خواننده و هنرمند یان هامار لوند با چندین سرود و ترانه انساندوستانه مراسم این روز را گرمی می بخشید.

گوتنبرگ: در این شهرنزدیک به 550 نفر در اعتراض این روز شرکت کردند. اعتراض ساعت 14 در میدان Götaplatsen  از طرف کریستفر لوند باری مسئول تشکل جنبش پناهندگی و با توضیح ضرورت این اعتراض سراسری آغاز گردید. بدنبال اولین سخنران خانم لیندا پرسون از طرف تشکل هیچ کس غیره قانونی نیست در سخنرانیش خواستار اقدام سریع علیه دیپورت پناهجویان شد. پس از آن جمعیت با شعارها و باندرولهای مبنی بر خواست اعتراض و با سر دادن شعاهایی در این رابطه به طرف میدان Gustaf Adolf براه افتاد. در مسیر راه شعارهایی از این قرار از طرف جمعیت فریاد زده می شد. ،، توقف اخراج،، حق پناهندگی را بر گردان،، پناهجو بجز فرار انتخاب دیگری ندارد،، هیچ مرزی هیچ کشوری،،

در ادامه این تظاهرات خانم لینا  والباری از حزب سوسیالیت عدالت خواه سخنرانی داشتند که اقدامات اروپا را برای جلوگیری از ورود پناهجویان  محکوم کرد، توفیق محمدی سخنگوی بیمرز در گوتنبرگ ، ئدیت آردل از سازمان جوانان چپ ،گوستاو لاند ستروم از حزب چپ و چند نفر دیگر به ایراد سخنرانی پرداختند.

همزمان شهرهای اوپسالا، اودوالا، سیفله،سوندسوال و مارک نیز شاهد پیوستن و اعتراض صدها تن از مدافعین حق پناهندگی به این اعتراض سراسری بودند . این آکسیون سراسری در مدیای سوئد وسیعا منعکس شد.  

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز سوئد 22 مارس

لینک عکس   

بودن: http://www.flickr.com/photos/60859202@N03/?saved=1

استکهلم: http://www.flickr.com/photos/53854255@N03/?saved=1

گوتنبرگ: http://www.flickr.com/photos/44504239@N03/?donelayout=1

ویدئو

استکهلم: http://www.youtube.com/watch?v=rmsZizWClpw

گوتنبرگ: http://www.youtube.com/watch?v=90qHQC1CRL4  کلیپ 1

           http://www.youtube.com/watch?v=7KxljrDtcVk        کلیپ 2

گزارشرادیوپژواک http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=4413337

لینک روز نامه های گوتنبرگ از تظاهرات 20 مارس

 

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.577219-demonstration-for-asylratten