بازگشت به صفحه اول

utvisning till bakdad stoppades GTB - توقف دیپورت پناهجویان به بغداد

روز شنبه 15 ژانویه ، مرکز اداره مهاجرت سوئد در گوتنبرک از ساعت 8 صبح شاهد تجمع و اعتراض دهها نفر از مدافعین حقوق پناهندگی متشکل در شبکه علیه اخراجها، از جمله فعالین بیمرز بود.

 اداره مهاجرت با نقشه قبلی تصمیم داشت تعداد6 نفر از پناهجویان عراقی را ساعت 9 صبح به شهر استکهلم انتقال دهد که همراه یک کاروان 30 نفره  روز چهاشنبه 19 ژانویه به بغداد دیپورت شوند. معترضین که پلاکارد و شعارهای در دفاع از حقوق پناهنگی و علیه دیپورت حمل می کردند از ساعت 8 صبح با مصدود کردن در خروجی اداره مهاجرت آکسیون اعتراضی خود را آغاز کردند. معترضین با دادن شعار و سخنرانی چند ساعت به اعتراض خود ادامه دادند. سرانجام پلیس ساعت 11 قبل از ظهر برنامه انتقال این پناهجویان را تا اطلاع ثانوی ملغی اعلام نمود. اما معترضین متوجه شگرد پلیس بودند و آمادگی خود را برای اقدام احتمالی دوباره حفظ کردند. اداره مهاجرت تا عصر این روز دو بار با احضار پلیس قصد عملی کردن برنامه خود را داشت که با هوشیاری و تجمع و اعتراض معترضین شکست خورده و مجبور به عقب نشینی می شوند. روزهای یکشنبه و دوشنبه اداره مهاجرت برای چندمین باربا کمک گرفتن ازپلیس اجرای برنامه انتقال پناهجویان عراقی را به اجرا در می آورد که هر دو روز با حضور و اعتراض مداوم مدافعین حق پناهندگی مجبور به عقب نشینی می شوند. در ظرف سه روز گذشته جریانات مدافع حقوق پناهندگی با هماهنگی بطور شبانه روزی اداره مهاجرت در گوتنبرگ را تحت کنترول گرفته و با مصدود کردن راههای خروجی این مرکز مانع انتقال پناهجویان دیپورتی به استکهلم بوده اند .لازم به ذکر است که این پناهجویان همراه یک گروه 15 نفره از هفته قبل در بازداشتگاه کوللارد در گوتنبرگ در اعتراض به حکم اخراج دست به اعتصاب غدا زده بودند. که خبر آن در رسانهای سوئد وسیعا پخش شده بود.همچنین یکی از پناهجویان که قرار بود به موصل دیپورت شود ساعت 3 نصف شب شنبه قصد خود کشی می کند که خوشبختانه با اطلاع نگهبانان در این کار موفق نمی شود و پلیس ایشان را به بازداشتگاه دیگری منتقل می کند. روزنامه های سوئد فاش کردند که این پناهجویان همگی قبلاشکایت خود را به تصمیم اداره مهاجرت سوئد به دادگاه عالی اروپا داده اند اما اداره مهاجرت سوئد نه تنها منتظر جواب این درخواست پناهجویان عراقی نمانده است بلکه قرار قبلی دادگاه عالی اروپا را مبنی به عدم اجرای حکم دیپورت متقاضیان پناهندگی به کشور عراق را هم نادیده می گیرد این در حالی است تعداد زیادی از کشورهای اروپایی به تبعیت از این درخواست دادگاه عالی اروپا اخراجها را به کشور عراق متوقف کرده اند. این سیاست اداره مهاجرت سوئد تا کنون از جانب تعداد زیادی از سازمانها و نهادهای مدافع حقوق بشر و همچنین نهادها و رسانهای مختلف مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. حتی سفیر عراق در کشور سوئد هم در دو هفته قبل  به اخراج اجباری پناهجویان عراقی اعتراض کرده است. در مقابل این اعتراضات اداره مهاجرت سوئد از زبان وزیر مهاجرت اعلام کرده است که کشور سوئد در رابطه بااخراج پناهجویان عراقی قرارداد معینی با کشور عراق دارد که از چهارچوب درخواست دادگاه اروپا خارج می گردد. بنابراین این کشور حق خود می داند که به سیاست اخراج خود ادامه دهد.در ظرف دو سال گذشته با توافق نامه ای که کشور سوئد با دولت عراق امضا نموده است تا کنون بیش از 800 نفر پناهجوی عراقی به بغداد دیپورت شده اند. مسلما لجبازی مسئولین اداره مهاجرت سوئد در توجیه سیاست غیر انسانی دیپورت پناهجویان، آنهم بعد از سالها انتظار و بلاتکلیفی حد و مرزی نمی شناسد آنچه می تواند فرجه ای برای حقوق انسانی پناهندگی ایجاد کند تلاش و اتحاد وسیع علیه این سیاستهای ضد انسانی و تبعیض آمیز است. لازم به توضیح است که خبر این اعتراضات چند روزه گذشته مدافعین حقوق پناهندگی در گوتنبرگ سوئد  و شکست برنامه اداره مهاجرت بشکل وسیعی در مدیای سوئد و خصوصا گوتنبرگ انعکاس یافته است.
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز – واحد گوتنبرگ


لینک مصاحبه رادیو پژواک با توفیق محمدی

.


http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=4296309

.

این گزارش به زبان تصویر

.