بازگشت به صفحه اول

گزارشی از آکسیون اعتراضی در دفاع از یک پناهجوی ایرانی در استکهلم

امروز سه شنبه 25 ماه ژانویه تجمع اعتراضی در دفاع ازامیر ناینی در مقابل اداره مهاجرت سوئد در استکهلم بر گزار گردید. این تظاهرات که به فراخوان فدراسیون پناهندگان ایرانی در استکهلم و سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز فراخوان داده شده بود با

اسقبال ده ها تن از پناهجویان و مدافعین حقوق پناهندگی روبرو شد. امیر ناینی که قبلا جواب رد از اداره مهاجرت گرفته بود از چند هفته قبل بوسیله پلیس دستگیر و در بازداشتگاه اراده مهاجرت تحت فشار قرار داشتند که برای دیپورت به ایران با پلیس و اداره مهاجرت همکاری نمایند. امیر که تقاضای پناهندگی سیاسی به اداره مهاجرت داده اند از همکاری و برگشتن به ایران خود داری کرده و به اعتراض به وضعیت خود از ده روز قبل دست به اعتصاب غذا زده است. وضعیت جسمی این پناهجوی ایرانی بعد از روزها اعتصاب در حال وخیم شدن است.
در تظاهرات امروز که از ساعت 14 تا 15 بعد از ظهر جریان داشت معترضین باحمل باندرول و پلاکاردهایی و دادن شعارعلیه اخراج پناهجویان،خواستار رسیدگی سریع اداره مهاجرت به وضع امیر شدند. در جریان تظاهرات امروز رحیم یزدانپرست و هوشیار از طرف فدراسیون و حسام منتظری سخنگوی بیمرز در استکهلم و فرشاد پاشازاده از فعالین بیمرزخطاب به اداره مهاجرت و در دفاع از حق پناهندگی و همچنین رسیدگی به وضع امیر ناینی سخنرانیهای ایراد کردند. همچنین خانم آنیتا دراسیو از شخصیتهای مشهور و مدافع حقوق پناهندگی در این تظاهرات حضور یافت و سخنان انتقادی شدیدی علیه سیاستهای پناهندگی اداره مهاجرت سوئد و دولت این کشور ایراد نمودند.
در جریان اعتراض چند نفر به نمایندگی با مسئولین اداره مهاجرت مزاکره کرده و نگرانی و اعتراض خود را از بابت وضع این پناهجو با آنان بحث کردند. مسئولین مربوطه قول دادند که در باره وضعیت امیر تحقیق نمایند.
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز- واحد استکهلم

.