بازگشت به صفحه اول

گزارش آخرین اعتراضات علیه دیپورت پناهجویان در سوئد

بدنبال یک هفته کشمکش واعتراضات مدافعین حقوق پناهندگی درگوتنبرگ سوئد، ماشتا بازداشتگاه اداره مهاجرت سوئد در استکهلم آخرین محل اعتراض به اخراج پناجویان عراقی به عراق بود. از ساعت 2و نیم روز چهارشنبه 19 ژانویه دهها

تن از فعالین مدافع حقوق پناهندگی خود را به کمپ ماشتا رسانده و با استفاده از ماشینهای شخصی خود و برقرار کردن صفهای زنجیری از فعالین راههای ورودی کمپ اداره مهاجرت را مسدود کردند. بدنبال تعداد زیادی پلیس مجهز به وسایل ضد شورش از جمله سگهای پلیس به مرور خود را به محل رسانده و فشار و تعرض خود را برای دور کردن معترضین آغاز کردند. ساعت چهار ونیم صبح پلیس موفق میشود 8 نفر از پناهجویان دیپورتی را از یکی از درهای پشتی کمپ سوار بر ماشین کرده و بعدا از راههای نا معلومی به فرودگاه آرلاندا منتقل می نمایند. پلیس ساعت 5 صبح با توصل به زور صفهای معترضین مقابل بازداشتگاه را مورد حمله قرار داده و 25 نفر از آنها را دستگیر کرده و در محدوده دورتری از بازداشتگاه رها میکند. اما گروههای دیگری از معترضین همچنان راههای اصلی خروجی را مسدود کرده و در کنترل داشتند. این اعتراض تا ساعت 8 صبح ادامه داشت. بنا به اخبار پخش شده از 22 نفر پناهجوی دیپورتی که قرار بود روز چهارشنبه ازبازداشتگاه ماشتا به بغداد دیپورت شوند تنها 8 نفر اخراج گردیده اند.
بدنبال این آخرین تلاش و اعتراض روز چهارشنبه ساعت 18 بعد از ظهر تظاهرات دیگری از طرف فعالین جنبش علیه اخراجها در برنز پارکن در مرکز شهر گوتنبرگ بر پا گردید. دراین تظاهرات که تعداد زیادی با پلاکارد و شعارهایی در دفاع از حق پناهندگی و علیه اخراج شرکت کرده بودند سخنرانیهای مختلفی در این رابطه و وقایع یک هفته گذشته ارائه گردید. گزارش تصویری و ویدئویی این تظاهرات بطور جداگانه بر روی سایتهای انترنتی قرار گرفته است.
 در یک هفته ای که اعتراضات علیه اخراج در جریان بود شورانگیزترین تلاش و مقاومت از طرف انسانهایی که خود را مدافع حقوق انسانی، علیه تبعیض و سرکوب و بی عدالتی می شناسند به نمایش گذاشته شد. جوانانی که با بی خوابی کشیدن ساعتهای طولانی سرمای شدید زیر صفر را تحمل کردند و فشاروخشونتهای پلیس و وحشت حمله سگهایشان نتوانست آنها را از اعتراض و مقاومت منصرف کند، و برای راساندن صدای برحق دفاع از حق پناهندگی ساعتها بر روی زمین در میان برف و یخ دستهای همدیگر را فشردند و دراز کشدند. بیشک اعتراض یک هفته ای فعالین ضد اخراج پناهجویان در سوئد یکی از برجسته ترین اعتراضات جنبش مدافع حق پناهندگی در سوئد ثبت خواهد شد. زنده باد این اتحاد و همبستگی !
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- واحد سوئد که از آغاز این اعتراضات همراه بقیه نهادهای پناهندگی درگیر در این مبارزات بوده ایم ،از همه این نهادها و فعالین شرکت کننده صمیمانه قدردانی می کنیم. زحمات و تلاش مسئولین این حرکت برای سازماندهی و هماهنگی آن را باید تحسین گفت.
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی-واحد سوئد  20 ژانویه

گزارشات تصويرى

لینک های از فیلم و تصویرروز چهارشنبه 19\01 اعتراض علیه اخراج پناهجویان و در دفاع از حقوق پناهندگی
سازمان سراسری بیمرز – گوتنبرگ

http://www.flickr.com/photos/44504239@N03/?saved=1
Aktion mot deportation jan 2011 Kållered, Göteborg

........

گزارش کانال 4 تلوزیون سراسری از اعتراضات علیه اخراج پناهجویان19\01
http://www.nyhetskanalen.se/tv?videoId=1.1983968

.........

گزارش کانال تلوزیونی گوتنبرگ Västnytt
http://svtplay.se/v/2296500/aktion_stoppade_avvisningstransporthttp://www.youtube.com/watch?v=yxnM59CJbIk

.........

مصاحبه با پناهجویان بازداشتی که حکم اخراج گرفته اندفیلم از تلوزیون یوتبوریپستن
 
http://www.gp.se/gptv?path=gptv.abcdn.net/TV-ARKIV/Goteborg&playfile=12270_Khalad_Hur_manga_timmar_far_jag_leva_132624.pls&autostart=1

.........

گزارش بزرگترین و پرتیراژ تیرن روزنامه در شهر یوتبوری همراه عکس روز 19\01
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.533280-demonstration-mot-avvisningar

...........

گفتگوی رادیو پژواک نظر توفیق محمدی از گروه اقدام علیه اخراج پناهجویان در یوتبوری، را در مورد تصمیم محکمه اروپا در فایل صوتی بشنوید
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=4301091

.........