بازگشت به صفحه اول

Mänskliga tragedin i Indiska oceanen vatten تراژدی انسانی در آبهای اقیانوس هند

ده‌ها پناهجو در مرز استرالیا جان دادند

چهارشنبه‌ 15 دسامبر (24 آذر) قایق چوبی حامل ده‌ها پناهجو در اثر توفان اقیانوس هند به‌ صخره‌های ساحل  جزیره‌ کریسمس متعلق به استرالیا برخورد کرده‌ و با متلاشی شدنش تعدادی زیادی از سرنشینان آن کشته‌ و تعدادی نجات یافتند. تلاش جدی و بی وقفه‌ مردم محلی که‌ نظاره‌گر این فاجعه‌ انسانی بودند و متعاقبا نیروی دریایی و گمرک استرالیا منجر به‌ نجات تعدادی از آنان شد
این واقعه‌ دلخراش که‌ صحنه‌های آن از تلویزیونهای جهان پخش شد، ابعاد این جنایت در حال وقوع را بوضوح نشان میداد و دل هر انسان شرافتمندی را میآزرد. یکی از زنان ساکن جزیره‌ کریسمس که‌ خود ناظر این صحنه‌ دلخراش بود به‌ خبرنگاران چنین گفت: "مشاهده‌ صحنه‌ وحشتناک بود، هیچ کاری نمیشد کرد. بعضیها در کف قایق دراز کشیده‌ بودند، معلوم بود یا مریض هستند یا مجروح. زنها و بچه‌ ها میدیدم. صدای بچه‌هایی را میشنیدنم که‌ فریاد میزدند و ما نمیتوانستیم کاری برایشان انجام دهیم و دیگر..... بغض گلویش را گرفت و شروع به‌ گریه‌ کرد.
به‌ گفته‌ مقامات استرالیایی اکثریت سرنشینان این قایق ایرانی و عراقی بوده‌ اند که‌ اکنون هنوز آمار دقیقی از تلفات آن در دست نیست. مقامات استرالیایی در مصاحبه‌ با خبرگزاریها خبر از غرق شدن‌ 39 نفر و نجات یافتن 41 نفر داده‌اند. جنازه‌ تعدادی از غرق شدگان به‌ بیمارستانها انتقال داده‌ شده‌اند.
این اولین بار نیست که‌ به‌ این شیوه‌ فجیح ده‌ها و صدها نفر جان خود را از دست میدهند. سالهاست که‌ هزاران فراری از دست وحوش حاکم بر ایران و افغانستان و عراق و سایر دولتهای فاشیست و جنایتکار در آفریقا و غیره‌ برای یافتن مکانی امن و بدور از دغدغه‌

زندان و آزار و اذیت و اعدام و بعضا برای تامین حد اقلی از رفاه‌ اجتماعی ناچار میشوند که‌ به‌ دریا بزنند و یا از جنگلها و مرزهای پر مخاطره‌ عبور کنند و خود را بدست اتفاقات بسپارند.  در میان ده‌ها اتفاق ناگوار تنها به‌ دو نمونه‌ که‌ در سال گذشته اتفاق افتاده‌ است رجوع کنیم:‌   یکشنبه‌ ۲۹ مارس (۹ فروردین 88) قایق حامل حد اقل ۳۰۰ نفر در دریای مدیترانه که‌ قصد رفتن به‌ ایتالیا را داشت،‌ در نزدیکی سواحل لیبی غرق میشود و به‌ گفته‌ رسانه‌ها تقریبا تمامی سرنشینان آن خفه‌ میشوند و جنازه‌ بالغ بر یکصد نفر از آنان طعمه‌ جانوران دریایی میشوند.  یکشنبه‌ ۵ آوریل (۱۶ فروردین 88) ‌ نیز بیش از ۶۰ نفر از مردان افغانی در داخل کانتینر یک کامیون در کویته‌ پاکستان واقع در مرز ایران که‌ قصد رفتن به‌ ایران را داشتند، خفه‌ شده‌اند و دهها نفر دیگر در اثر تعفن، شدیدا مریض و به‌ بیمارستان انتقال داده‌ شده‌اند.  این تنها دو نمونه‌ در یک هفته‌ است. از این دست فجایع‌ انسانی هر از گاهی در دریای اژه‌ مرز ترکیه‌ یونان و یا در مرزهای ایران و ترکیه‌ و در فاصله‌ بین مکزیک و آمریکا و سایر نقاط جهان اتفاق میافتد. مردم در تلاش گریز از دست حاکمین جنایتکار و فاشیست هستند و به‌ امید یافتن مکانی امن و حد اقلی از رفاه‌ خود را به‌ مخاطره‌ میاندازند و این بیانگر این واقعیت تلخ است که‌: "تا در بر این پاشنه‌ بچرخد بشریت بالاجبار کماکان باید در انتظار اینچنین فجایعی باشد.
مسببین اصلی جابجایی میلیونی انسانها که‌ بعضا به‌ اینچنین فجایعی می انجامد، نه‌ توفان دریاها و اقیانوسها بلکه‌ دولتهای جنایتکاری میباشند که‌ ماوایی برای زندگی انسانی برای میلیونها انسان باقی نگذاشته‌اند و برای حفظ جانشان ناچار به‌ ترک کشور خود میشوند و به‌ قاچاقچیان سودجو پناه‌ میبرند و آنان را در مسیرهای پر مخاطره‌ و نامناسبترین وسایل نقلیه‌ عبور میدهند. تاسف بارتر این است که‌ این قربانیان اگر از دست طبعت طغیانگر و مرزبانان مسلح هم شانس جان بدر بردن داشته‌ باشند و تراژدی در اشکال مختلف در کمین ننشسته‌ باشد، در بازداشتگاه‌های این کشورها از جمله‌ استرالیا سالها میپوسند و عذاب میکشند. هم اکنون تعداد زیادی از پناهجویان ایرانی و عراقی در اعتراض به‌ سیاست ضد پناهندگی دولت استرالیا اقدام به‌ دوختن لب و اعتصاب غذا نموده‌اند.
بیمرز این فاجعه‌ انسانی را به‌ بستگان قربانیان تسلیت میگوید و خود را در اندوه‌ آنان شریک میداند. ما در عین حال بر این باوریم که‌ در دنیای مطلاتم کنونی که‌ هزاران هزار انسان ناچار به‌ ترک محل زندگی خود میشوند و در جستجوی مکانی امن تر میباشند، بدون وجود صفی متحد از انسانها و سازمانها و نهادهای جدی مدافع حقوق پناهندگی، قادر به‌ حفظ همین درجه‌ از حقوق حقه‌ پناهندگی هم نخواهیم بود و شاهد تراژدیهای مختلف نه الزاما‌ در دریاها و مرزها بلکه‌ در خود زندانها و اماکن نگهداری پناهجویان از سر استیصال اتفاق بیافتد، خواهیم بود.
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز یکبار دیگر توجه‌ افکار عمومی را به‌ این واقعیت تلخ که‌ قوانین پناهندگی در سراسر جهان در صالح پناهجویان نیست و بشدت دستخوش تحولات جدی شده‌ است، تاکید میکند. ما همه‌ جریانات را به‌ مبارزه‌ جدیتر در دفاع از پناهجویان بمنظور تامین امنیت جانی و بدون دغدغه‌ تحویل داندن به‌ دولتهای جنایتکار و ناقض حقوق بشر مانند ایران، عراق، افغانستان و غیره فرا میخوانیم.

دبیرخانه‌ سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز
16 دسامبر 2010

خبر این فاجعه دلخراش به زبان تصویر از بی بی سی 

 مطلبی مشابه همین فاجعه در گذشته در لینک زیر

 دو تراژدی انسانی‌ در یک هفته، چرا؟ کی مسئول است؟