بازگشت به صفحه اول

Iranska delegant möter prptester تظاهرات در اعتراض به حضور نمایندگان ایران در مجلس سوئد

گزارش اعتراضات مقابل مجلس سوئد همزمان با حضور نمایندگان ایران

 

بيقرارى در اعتراض به رژيم در شهر استكهلم

روز پنجشنبه چهارم نوامبر مركز شهر استكهلم يكسر در قرق جريانات سياسى مخالف رژيم و صدها مردم آزاديخواه بود. هيئت پارلمانى ايران در بازديد از سوئد باروت اين فضاى اعتراضى بود. صدها نفر در اجتماعات گوناگون گردآمدند٬ و با سماجت و ابتكارات گوناگون در تعقيب قدم به قدم هيئت اعزامى جمهورى اسلامى٬ روز مملو از رسوايى و دردسر را براى پليس و مقامات دولتى ببار آوردند. 

اولين اجتماع  از ساعات اوليه بامداد حول ساختمان پارلمان سوئد شكل گرفت. دو باندرول قرمز رنگ با شعارهاى "مرگ بر جمهورى اسلامى" و "آزادى رضا رخشان و كارگران زندانى" محمل بيش از يكساعت  فريادهاى اعتراضى و افشاگرانه عليه رژيم جمهورى اسلامى در جلو درب اصلى پارلمان بود. چند جريان چپ و از جمله حزب حكمتيست بر عليه مماشات با جمهورى سركوبگران رژيم حاكم بر ايران و براى آزادى زندانيان سياسى به شعار دادن پرداختند.

تجمعات ديگر و با شركت تعداد وسيعترى از مردم در سرتاسر روز طنين شعارهاى مرگ بر جمهورى اسلامى را با گرمى تداوم بخشيد. در چندين مورد با جنگ گريز گروههاى از تجمع كنندگان خود را به هيئت رساندند و آنها را مورد حمله قرار دادند. در گرماگرم درگيرى ها حداقل دو نفر توسط پليس دستگير شد.

در ساعات عصر روز پنج شنبه زمانى تظاهر كنندگان به كار خود پايان دادند كه برنامه تجمعات تازه تر در روز دوم بازديد هيئت رژيم ايران ريخته شده بود. روز جمعه٬ روز داغ ديگرى بر عليه جمهورى اسلامى خواهد بود. شهر استكهلم هنوز آبستن اعتراض بيشتر است٬ شب را با انواع همفكرى و چاره جويى و قرار و مدار پشت سر خواهد گذاشت. حرف آخر هنوز زده نشده است...

كميته شهرى حزب حكمتيست در استكهلم

پنج شنبه ٤ نوامبر ٢٠١٠

گزارش تصويرى از طريق لينك زير در دسترس است

http://www.youtube.com/watch?v=H3rnJvNrg0U