بازگشت به صفحه اول

protest frmför grekisk ambassaden فراخوان آکسیون مقابل سفارت یونان

آکسیون اعتراضی در حمایت از پناهجویان ایرانی در یونان

از اعتراض و اعتصاب دههاتن از پناهجویان ایرانی در آتن پایتخت یونان هفته ها می گذرد. روبرو شدن باشرایط اسفبار پناهندگی در این کشور و اجحافات و عملکرد غیر انسانی دولت یونان در حق انسانهای که از جهنم چون ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی گریخته اند زندگی بسیاری را به کابوس وحشتناکی تبدیل کرده است. اذیت و آزار بدنی ، زندان و تحقیر و بی حرمتی و بی حقوقی کامل بطور روزمره علیه پناهجویان اعمال میشود. اعتراض و مبارزه پناهجویان ایرانی در یونان برای بهره مند شدن از حقوق انسانی خود به حق با موج وسیع حمایت و پشتیبانی روبرو شده است.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز همه انسانهای شریف و آزادیخواه را به حمایت از مبارزه و اعتراض پناهجویان ایرانی دریونان دعوت میکند. به همین مناسبت روز پنجشنبه 28 ما ه اکتبر تجمع اعتراضی در مقابل سفارت یونان در استکهلم برپا می شود. با ما در این حرکت همراه شوید.

پنجشنبه 28 ماه اکتبر ساعت 14 بعد از ظهر  آدرس Kommendörsgatan 16 

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز- واحد استکهلم

شماره تماس : حسام منتظری 0737320460

برای آمدن به محل تجمع : از مرکز شهر خط قرمزبطرف  Mörbycentum - ایستگاه   östermalmtorgپیاده شوید  – خیابان  Nybrogatan را بطرف شماره های بالاتر ادامه داده بعد از 300 متر خیابان kommendörsgatan  به سمت چپ ویا شماره پایین تر ادامه دهید