بازگشت به صفحه اول

demonstration mot SD تظاهرات علیه راسیسم گوتنبرگ

گزارش تجمع اعتراضی و تظاهرات وسیع علیه راسیسم در گوتنبرگ

امروز چهارم ماه اکتبر همزمان با باز گشایی دوره ای پالمان سوئد میدان یوتا پلاتسن در شهر گوتنبرگ شاهد اجتماع صدها نفری علیه راسیسم و بیگانه ستیزی و همچنین علیه حزب راسیستی دمکراتهای  سوئد بود. همزمان تظاهراتهای چند هزار نفری در دیگر شهرهای سوئد از جمله استهکلم، مالمو و هلسینگ بوری برگزار شد. جمعیت از ساعت 5/4بعد از ظهر گروه ، گروه خود را به میدان یوتاپلاتسن  میرسانند. ساعت پنج نیم بعدازظهر راهپیمایی بطرف مرکز شهر شروع شد. مسیر راهپیمایی در طولانیترین و پر تردد ترین خیابان  آونیم گوتنبرگ بود ، تظاهر کنندگان با در دست داشتن باندرول و پلاکارد و شعار دادن بر علیه راسیسم و نژادپرستی توجه افکار عمومی را بخود جلب کرده و در طول راهپیمایی مردم زیادی به صف تظاهر کنندگان پیوستند. شعارهای اصلی تظاهرات نه خیابانها ونه میادین ما جای راسیستها نیست، نه به راسیسم! ممنوعیت فعالیت نژادپرستان، سیاها و سفیدها متحد شویم بر علیه بورژواها و مبارزه ما ادامه دارد تا سرنگونی احزاب بورژها و شعارهای دیگر در طول مسیر راهپیمایی طنین افکن بود.تجمع دوم در میدان گوستاووآدولف بود تظاهرکنندگان در  مرکز شهر تجمع کرده این اعتراض تا ساعت شش و نیم شب با سخنرانی ،شعارهای علیه راسیسم پایان یافت. خبرنگاران  و عکاسان بزرگترین و پرتیراژ ترین روزنامه گوتنبرگ که بیش از شصد هزار مشترک و خواننده دارد از این تظاهرات گزارش و رپورتاژ تهیه کردنند و با سخنگوی سازمان بیمرز توفیق محمدی مصاحبه کردند.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز – واحد گوتنبرگ

5 اکتبر    

گزارش تصویری   http://www.flickr.com/photos/44504239@N03/

گزارش ویدئوی     http://www.youtube.com/watch?v=bnwzrqmeX0o