بازگشت به صفحه اول

Asylrörelsen stoppade utvisningGTB یک پناهجوی افغانی ازاخراج نجات داده شد

یک پیروزی و موفقیت دیگر برای جنبش پناهندگی در گوتنبرگ

 

 

با تلاش Asylrörelsen  اخراج موسی رضایی به افغانستان به شکست انجامید.

بعد از اینکه اطلاع یافتیم که‌ یک نفر از پناهندگان توسط پلیس دولت سوئد دستگیر و به حکم دادگاه اداره‌ مهاجرت باید جبرآ از سوئد اخراج شوند. طی تماسهایی که با خود این پناهجو گرفته شد و اطلاع کامل یافتیم که قرار است در ساعت 15سه  بعدازظهر 18 اکتبر این پناهجو را به فرودگاه   landvette  یوتبوری وعلارغم میل باطنی خود به افغانستان فرستاده‌ شود ، به همین مناسبت از طرف Asylrörelsen فراخوان یک اکسیون اعتراضی  در جلو اداره‌ مهاجرت Kållered داده‌ شد و قرار شد تمام راه ها مسدود و بلوکراد شود. و همزمان از صبح زود تعدادی از رفقا از طریق حقوقی به این حکم شکایت کنند و با استناد به مدارک و شواهد مستند و غیر حاشا ناپذیر جلوی این دیپورت گرفته شود.

علارغم  بارندگی و شرایط نامساعد جوی برودت سرما از طرف جنبش پناهندگی  و فعالین مدافع حق پناهندگی این حرکت اعتراضی مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفت.

راس ساعت 13،20 بعدازظهر فعالین شبکه پناهنگی راههای اصلی خروج را تحت نظر و کنترل خود در آوردند.

قول دادن برای لغو اخراج و آزادی با تمام توان و قدرت تلاش خواهند کرد و سعی میکنیم افکار عمومی جامعه را بسیج کنیم.

با هوشیاری سازماندهندگان این اعتراض همه نقشه های پلیس و اداره مهاجرت ناکام ماند.  اداره مهاجرت و پلیس تسلیم خواسته معترضین شده‌ و از دیپورت موسی رضایی منصرف شده‌ و قول تجدید نظر در پرونده و قول آزادی از بازداشتگاه کولارد دادند این تظاهرات ساعت سه‌ بعدازظهر با موفقیت کامل پایان یافت.

موسی  رضایی 20 ساله  گفت که احساس میکنم دوباره بدنیا آمده ام و از همه فعالین مدافع حقوق پناهندگی تشکر کرد

این پیروزی و موفقیت را به همه مدافعیین و فعالان حقوق دفاع از پناهنگی را تبریک میگوییم و به همه دوستان و عزیزان این حرکت موفقیت آمیز خسته نباشید میگویم.

 

 

سازمان پناهندگان بیمرز واحد گوتنبرگ      

اکتبر 2010  

لینک رادیو پژواک 

 

http://sverigesradio.se/sida/spelaren.aspx