بازگشت به صفحه اول

protest i hammarkulan گزارش اعتراض در هامارکولان

تداوم اعتراضات علیه سیاستهای صرفه جویی در شهر گوتنبرگ

در دفاع از کودکان و آینده آنها: تداوم اعتراضات در شهر گوتنبرگ

 با فراخوان   شبکه هامارکولن و کمیته خانواده ها علیه سیاست صرفه جویی  و به اعتراض به بستن کتابخانه هامارکولن آکسیون اعتراضی روز جمعه 4 یونی ساعت 2 بعد اظهر در محله Hammarkullen بر پا شد.   
  این اعتراض  توجه وسیع رسانه ها را بخود جلب نمود. از جمله تلویزیون
väst nyhet کانال و شبکه گوتنبرگ و چند روزنامه محلی دیگر و همچنین  گزارشگر رادیو سراسری  پزواک  .

توفیق محمدی سخنگوی  سازمان بیمرز در گفتگو   با   رسانها ی حاضر در این اعتراض گفت:

متاسفانه سیاستمداران فقط به فکر بالانس بودجه خودشان هستند و کودکان ما را مورد بی توجهی قرار می دهند ،ما اینجا گرد آمده ایم تا بار دیگر صدای اعتراض و نارضایتی خود را بگوش مسئولین و سیاستمداران در شهر گوتنبرگ برسانیم. ما حاضر نیستیم تاوان این بحران را بپردازیم و ما اجازه نخواهیم داد که هزینه این بحران را کودکان و نوجوانان پرداخت کنند. پیام این اکسیون این است، نه به کاهش هزینه کودکان! او در بخشی دیگر از صحبتهای خود گفت ما باید همه مردم شهر را با خود داشته باشیم و یک اعتراض بزرگتر و گسترده تر ی سازمان دهیم و افکار عمومی را باید متوجه این خواستها و مطالبات کرد.                                   


این صرفه جویى ها تازگى ندارد و از مدتها قبل در دستور مسئولان قرار داشته است. کمتر کسى تعجب خواهد کرد که بشنود این صرفه جویى ها اساسا محلات حاشیه اى و مهاجر نشین را در برگرفته است و اساسا مدارس، مراکز تجمع و تفریحى جوانان را شامل میگردد. این صرفه جویى ها قرار است که تعداد بسیار محدود از مراکز آموزشى و تفریحى را تعطیل کند، ، میخواهند کتابخانه محله هامارکولن را تعطیل کنند، بخشهاى مهم از کمکهاى آموزشى حذف گردند  و در یک کلام کودکان و نوجوانان این محلات تاوان "بودجه اضطرارى" کمون را بپردازند. در چند سال اخیر محلات مشابه  تاوان اینگونه بودجه هاى اضطرارى را داده اند. وضعیت حاکم بر زندگى این خانواده ها به یک جنگ و گریز دائمى شبیه است که باید ساختمان به ساختمان، مدرسه به مدرسه از کودکان و امکانات محقر دفاع کنند. کسى نیست  بپرسد، چرا این وضعیت و این سیاستها و این صرفه جویى ها  مداوما بر سر این محلات سنگینى میکند؟
روز سه شنبه هشتم یونی هفته آینده قرار است یک جلسه عمومی با مسئولین و سیاستمداران کمون در کتابخانه محله
hjälbo ساعت پنج و نیم برگذار شود. در نتیجه روز پانزدهم یونی تصمیم قطعی در رابطه با کتابخانه هامارکولن خواهند گرفت .

اکسیون روز جمعه 4 یونی با خواندن  شعر و رقص و پایکوبی در ساعت پنج بعدازظهر پایان یافت.


فعالین سازمان بیمرز، چه بعنوان والدین معترض ساکن این محلات و چه در نقش یک سازمان علیه تبعیض و مدافع حقوق کودکان، در این اعتراضات فعالانه شرکت نموده و سهم بیشترى را در تقویت آن بعهده گرفته اند.

هفته آینده قرار است  شبکه تلوزیون  väst nyhet گوتنبرگ گزارشی  از این اعتراضات را پخش کند.


سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز ـ واحد گوتنبرگ
ششتم ماه  یونی ٢٠1٠

لینک عکس

http://www.flickr.com/photos/21598050@N03/