بازگشت به صفحه اول

strejksittande flyktingarاطلاعیه 1 واحد بیمرز گوتنبرگ تحصن پناهجویان

 

تحصن پناهجویان درمقابل اداره مهاجرت

 

 

 

امروزسه شنبه 4 ماه مه، تعدادی از پناهجویان که سالها در تشکیلاتها و احزاب در کردستان ایران بصورت علنی و بعضا در صفوف مسلح این احزاب علیه جمهوری اسلامی مبارزه کرده اند تحصنی را در مقابل اداره مهاجرت گوتنبرگ در کوله رد آغاز کردند. این پناهجویان چند سال پیش بدلیل شرایط امنیتی که در کردستان ایران برای آنها پیش آمده است به کشور سوئد پناهنده شده اند، ولی دولت سوئد به این افراد جواب رد داده است و با یک شرایط نامعلوم و در خطر دیپورت به ایران قرار دارند.  سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرزضمن پشتیبانی و حمایت از خواستهای برحق این پناهجویان از همه انسانهای آزادیخواه و مدافع حقوق انسانی درخواست میکند این پناهجویان را یاری دهند و با تماس با سازمان سراسری کمکهای خود را جهت تقویت این تحصن به محل تحصن در کو لرد برسانند.                                                   

در اطلاعیه های بعدی شما را از پیشرفت تحصن و وضعیت پناهجویان متحصن مطلع خواهیم کرد.

سازمان سرسری پناهندگان –بیمرز واحد گوتنبرگ

4   مه 2010