بازگشت به صفحه اول

strejksittande flyktingar اطلاعیه 2 واحد گوتنبرگ بیمرز در رابطه با تحصن پناهجویان

 

 

تحصن پناهجویان در کوله رد ادامه دارد، روزنامه ها و رادیوهای سراسری و محلی(روزنامه GP   رادیو سراسرس پژواک، شهروند و همسفر در استکهلم،رادیو سپهر، البرز و زاکروس در شهر گوتنبرگ) در سوئد مصاحبه های با مسئولین سازمان سراسری و همچنین تعدادی از این پناهجویان متحصن انجام داده ند و انعکاس وسیعی داشته است.

با یکی از کارمندان اداره مهاجرت در یک تماس حضوری هدف متحصنین و خواسته های آنها را با ایشان در میان گذاشته و قرار است  درخواست کتبی تقدیم ایشان نموده و ترتیب یک ملاقات حضوری با مسئولین اداره مهاجرت داده شود که خواسته های این پناهجویان را به اطلاع آنها برسانیم .

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی –بیمرز واحد گوتنبرگ

2010-05-05