بازگشت به صفحه اول

Slutraport sittandestrejkGTBگزارش پایانی تحصن پناجویان گوتنبرگ

گزارش از 3 روز تحصن پناهجویان در جلو اداره مهاجرت  درکوله رد

همانطور که در اطلاعیه های قبلی  به اطلاع   رسانده بودیم جمعی از پناهندگان سیاسی ایرانی از صبح روز سه شنبه 4 ماه مه در اعتراض به تصمیم اداره مهاجرت سوئد مبنی بر جواب رد به تقاضای پناهندگی و صدور حکم اخراج آنان در حمایت واحد گوتنبرگ سازمان سراسری پناهندگان ایرانی تحصن شبانه روزی را بمدت سه شبانه روز درمقابل اداره مهاجرت شهر گوتنبرگ در کوله رد اغاز کردند. تدارک تحصن از جمله تصمیم در مورد چگونگی اجرای آن، تهیه امکانات قانونی و تدارکات زیستی اولیه آن چند روز طول کشید. با شروع تحصن رساندن صدای اعتراض آنها به مدیا و افکار عمومی و جلب حمایت از این حرکت مهمترین کار ما بود که با تلاش فعالین سازمان به سرعت با نتیجه بسیار مطلوب روبرو شد. این تحصن مورد استقبال مردم و جریانات مدافع حقوق پناهندگی و احزاب و سازمانهای سیاسی سوئدی و ایرانی قرار گرفت. وانعکاس و بازتاب وسیعی را در مدیای فارسی زبان و سوئدی داشته و تعداد زیادی از رسانه های بزرگ سوئدی و ایرانی با سخنگوی سازمان بیمرز در گوتنبرگ توفیق محمدی و خود پناهجویان متحصن گفتگو کرده و خبر این اعتراض را تحت پوشش قرار دادند از جمله روزنامه پرتیراژGöteborgs posten و روزنامه کارگر و رادیو صدای اسرائیل و رادیو پژواک (رادیوی سراسری فارسی سوئد) و رادیوهای محلی شهر استکهلم و شهر گوتنبرگ. علا رغم شرایط جوی بسیار نا مساعد و امکانات بسیار ناچیز، پناهجویان با تحمل سرما و بارندگی  شدید و زندگی در چادر عزم و تصمیم خود را در اعتراض به سیاست نا عادلانه اداره مهاجرت سوئد نشان داده و به تحصن خود ادامه دادند. آنان طی این سه شبانه روز ثمرات  دور هم بودن ، با هم بودن ومبارزه مشترک و متحدانه را تجربه کردند. در مورد سیاست پناهندگی،مشکلات مشترک و راهکارهای غلبه بر این وضعیت به بحث و گفتگو میپرداختند.  با روحیه ای بالا و شور وهیجان و امید به نتیجه مطلوب و جواب مثبت دور اتش حلقه میزدنند و با هم مشورت میکردند. مرتب طی این سه شبانه روز مجمع عمومی گرفته میشد و در مورد چگونگی به پیش بردن تحصن و مسله امنیت و تدارکات و غیره   به تبادل نظر می پرداختند.                                                                                                                    

با شروع تحصن   بلافاصله نماینده ای از طرف اداره مهاجرت به میان متحصنین آمد و اظهار داشت که شما میتوانید خواستهای خود را کتبا بنویسید تا در زمان کوتاهتر جواب گرفته و رسیدگی شود.  مسئولین اداره مهاجرت  از این حرکت اطلاع داشتند و با عکسل لعمل سریع خود نگران از گسترش و بازتاب و دامنه این اعتراض  بودند ،تلاش میکردند ما را متقاعد کنند که این اعتراض گسترش پیدا نکند زیرا در لحظه های اول برای آنها  باور نکردنی بود که در هوای سرد و بارانی ما تحصن را بتوانیم به پیش ببریم.  در نتیجه  روز چهارشنبه ششم ماه مه در ساعت یک بعدازظهر  

Lena Johansson, avdelningschef, Leif Andersson, enhetschef,  Håkan Martinsson, enhetschef  

 به محل تحصن آمده و 5 نفر از طرف متحصنین با آنها وارد مذاکره و گفتگو شدند. دبیر سازمان سراسری سیوان رضایی با توضیحاتی مختصر در رابطه با هدف این تحصن و خواستهای آنها  نامه ای را همراه اسامی این افراد بامشخصات کامل و موقعیت پرونده آنها تحویل هیئت ادره مهاجرت داده  و خواستار رسیدگی مجدد به این پرونده ها شد. ایشان تاکید کرد  در صورت بازگشت این پناهجویان  که مبارزه علنی  وآشکار علیه رژیم ایران داشته اند و تعدادی از آنها در تشکیلات احزاب مسلح در کردستان عضویت داشته اند و کاملا برای رژیم ایران شناخته شده هستند با خطرات جدی روبرو خواهند شد. چند ماه پیش تعدادی را که شرایط اینها را داشتند در ایران اعدام کردند. و سپس هر یک از نمایندگان گوشه ای از مسائل و مشکلات این پناهجویان را برای آنها توضیح دادند و خواستار گشایش دوباره  و رسیدگی به پرونده همه پناهجویان متحصن شدند.                                         

                           

مسئولین اداره مهاجرت متعهد شدند که   نامه متحصنین را به مسئولین بالاتر میفرستند. ولی آنها نمیتوانند جواب مشخصی به ما بدهند و اظهار داشتند که هر پرونده ای باید بطور مشخص مورد بررسی قرر بگیرد. خود پناهجویان باید با وکلای خود تماس بگیرند و خواستار بازگشایی پرونده هایشان بشوند.                                                                                                              

لازم به ذکر است که در طی مدت تحصن این پناهجویان، همکاری و پشتیبانی مردم، با حضور در محل تحصن و در اختیار گذاشتن امکانات مادی و بیان حمایت و پشتیبانی خود از این تحصن تحمل چند روز شرایط سخت ماندن در هوای بسیار سرد و بارانی را آسانتر کرده بود. این حمایتها مشوق روح همبستگی و اتحاد متحصنین و امید بیشتر آنان برای ادامه تلاش و مبارزه ای بود که آغاز کرده اند و اینکه قلبهای زیادی در این کار آنها را همراهی خواهند کرد. همه این حمایتها جای تقدیر است چه آنها که امکان حضور در محل تحصن یاففتند و چه آنان که با حضور در رایوهای مختلف حمایت خود را ابراز نمودند. سازمان سراسری پناهندگان و پناهجویان متحصن از همه کسانی که به شیوه ای این تحصن را مورد پشتیبانی خود قرار دادند  وهمچنین از رسانه ها که صدای اعتراض این پناهجویان را به گوش جهانیان رساندند تشکر کرده و امیدواریم در فعالیتهای دیگر ما را همچنان یاری دهند.

   این تحصن در روز پنج شنبه  بعدازظهر  ساعت چهار به تصمیم جمع پایان یافت. ولی این هنوز آغاز راه است و این کمپین و اعتراض ادامه دارد. برای هر کیس اقدامات حقوقی و سیاسی از طرف سازمان پناهندگان  شروع شده است .                                                                                 

سازمان سراسری پناهندگان – بیمرز واحد گوتنبرگ

  2010-05-09

فیلم

http://www.youtube.com/watch?v=rRPCE8jpG7Y

گفتگو با رادیو اسرائیل

http://www.youtube.com/watch?v=m0I9VPPKvOA

عکس

http://www.flickr.com/photos/21598050@N03/?saved=1 

سایت پیرات پارتی

 http://olofb.wordpress.com/2010/05/04/manifestation-i-kallered/

روزنامه Göteborgs posten

http://www.gp.se/nyheter/molndalharryda/1.363133-iranier-taltade-for-ratten-till-asyl

rätvise Prtiet

 http://rsgoteborg.wordpress.com/2010/05/07/sittstrejk-vid-migrationsverket/