بازگشت به صفحه اول

Reportage om sittandestrejk گزارش تصویری و ویدیوئی از تحصون پناهجویان در گوتنبرگ

لینک عکس

http://www.flickr.com/photos/21598050@N03/?saved=1

لینک ویدئوئی

http://www.youtube.com/watch?v=rRPCE8jpG7Y