بازگشت به صفحه اول

pressmedelande om sittandeflyktingsstrejk اطلاعیه بیمرز-سوئد در رابطه با تحصن پناهجویان در گوتنبرگ

اطلاعیه بیمرز در رابطه با تحصن پناهجویان در گوتنبرگ سوئد

از صبح روز سه شنبه 4 ماه مه جمعی از پناهجویان ایرانی در اعتراض به تصمیم اداره مهاجرت سوئد مبنی بر جواب رد به تقاضای پناهندگی و صدور حکم اخراج آنان، در حمایت واحد گوتنبرگ سازمان سراسری پناهندگان ایرانی تحصن شبانه روزی را بمدت چهار روزدر مقابل اداره مهاجرت گوتنبرگ آغاز کرده اند. این پناهجویان که تحت تقیب رژیم اسلامی ایران هستند وابسته به تشکیلات احزاب اپوزیسیون در کردستان ایران بوده و سالها در صفوف این احزاب در بخشهای سیاسی و نظامی این احزاب از جمله کومه له و حزب دمکرات فعالیت کرده اند. تعداد زیادی از آنان پس از خروج از صفوف تشکیلاتهای علنی و یا فرار از جهنم رژیم اسلامی و تقیب ماموران امنیتی رژیم بیش از 5 تا 12 سال از زندگیشان در آوارگی و تلاش برای کسب اقامت در کشور امنی طی شده است. از جمله چندین سال است که تقاضای پناهندگی آنان در کشور سوئد با همه مدارکی که دلالت بر فعالیت آنان با احزاب مسلح مخالف رژیم دارد از طرف اداره مهاجرت با جواب منفی روبرو بوده است. دلایل قانونی کارمندان اداره مهاجرت سوئد هر چه باشد حکم اخراج و اصرارآنان برای جلب این پناهجویان به سفارت رژیم اسلامی ایران برای تهیه پاسپورت و باز گشت به ایران غیرگستاخی نامسئولانه ای نمی تواند باشد. چه کسی می تواند خود را بیخبر از همه جنایت این رژیم که آشکارا و در مقابل چشمان مردم  دنیا مرتکب میشود بداند؟ چه کسی امروز جنایات رژیم ایران را در زندانهایش، در شکنجه گاهها، در دانشگاهها، در خیابان، در صفوف مردم معترض هر روزه مشاهده نمی کند؟ جواب رژِیم به کارگران، دانشجویان، معلمین و غیره که تا حال فقط خواست صنفی شان را مطرح کرده اند غیر اذیت وآزار، شکنجه و زندان مگر چیز دیگری بوده است؟ برای مسئولین اداره مهاجرت که با پرونده هزاران ایرانی فراری از جهنم جمهوری اسلامی سرو کار دارند اینها قطعا معرض است. دستگاههای امنیتی و قضایی رژیم ایران براحتی و در مقابل اطلاع و چشمان جهانیان پرونده هر فعال کارگری، دانشجوی معترض، فعال زن مخالف آپارتید جنسی، خبرنگارو نواندیش وغیره را براحتی به عضویت ووابستگی به گروه های اپوزیسیون مخالف رژیم نسبت می دهند که بتوانند شدیدترین مجازاتها را در حقشان اعمال کنند چه به رسد به کسانی که عملا و آشکارا در صفوف این احزاب علیه رژیم مبارزه کرده باشند. سرنوشت دهها تن از فعالین سیاسی و اجتماعی در شهرهای کردستان تا کنون دچار همین وضعیت شده است. تعداد زیادی با همین اتهام همکاری با اپوزیسیون خارج خصوصا اپوزیسیون مسلح کرد، از جانب جمهوری اسلامی تهدید به اعدام هستند ویا اعدام شده اند. احسان فتاحیان، شیرکو معارفی و فرزاد کمانگر و تعداد زیاد دیگری همین دوره اخیر اعدام شدند و یا در خطر اعدام قرار گرفته اند. بنابراین جواب نا مسئولانه اداره مهاجرت سوئد فقط  بازی با سرنوشت و زندگی این آدمها است. جمهوری اسلامی دوره طولانی از حاکمیت سیاهش در تعقیب اپوزیسیون در خارج کشور دهها تن از مخالفین سیاسی خود را در همین کشورهای اروپایی به دست گروههای تروریستی سازمان داده شده خود سپرده و جانشان را گرفته است. تنها در کردستان عراق ظرف چند سال که جمهوری اسلامی امکان مانور داشت بیش از 300 نفر از اعضای سازمانهای اپوزیسیون کرد با سابقه مشابه همین پناهجویان را در شهرهای کردستان ترور کرد و امروز که این امکانات برایش محدود شده با استفاده از امکانت پلیس بین اللملی اخیرا دست بکار پرونده سازی جنایی و تروریستی علیه شخصیتهای سیاسی اپوزیسیون شده و 12 تن از چهرهای سیاسی و شناخته شده را بعنوان مجرم تحت تقبب قرار داده است و تازه دارند برنامه ریزی می کنند که با تشکیل دادگاههایی رو به خارج کشور جو فشارو سرکوب خود را نسبت به مخالفین سیاسی خود در خارج از کشور را  گسترش دهند. . بنابراین شانه بالا انداختن اداره مهاجرت سوئد در مقابل پناهجویانی که سالها علیه رژیم ایران مبارزه کرده اند قابل اغماض نیست. این انسانها حق دارند و باید کشور سوئد از آنان حمایت کند. اگر قوانین پناهندگی سوئد و کنوانسیون ژنو شامل حال انسانهای تحت تقیب جنایتکارترین و هارترین رژیم جهان به شهادت همه نهادهای حقوق بشری نباشد پوشش دفاع از حرمت و حقوق انسانیش کجاست؟   

در طی روزهای گذشته کمپین فعالین بیمرز در گوتنبرک سوئد شکایت و اعتراض این پناهجویان را از طریق انعکاس تحصن اعتراضی این پناهجویان در سطح مدیا و افکار عمومی این جامعه خصوصا مدیای فارسی زبان وسیعا پخش نموده اند. بیمرز در سوئد کماکان از حق پناهندگی این پناجویان دفاع کرده و از همه نهادها و جریانات مدافع حقوق انسانی و سازمانهای سیاسی دعوت می کند که به کمپین دفاع از این پناهجویان بپیوندند.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز- سوئد

5 ماه مه 2010