بازگشت به صفحه اول

Raport om asyldebatگزارش پانل بحث سیاست پناهندگی در استکهلم

پانل بحث و گفتگوی موفق در رابطه سیاست

پناهندگی

بیمرز- استکهلم

روز چهار شنبه 21 ماه آوریل جلسه بحث و گفتگو در رابطه با سیاست پناهندگی دولت سوئد در منطقه هوسبى در بخش شمالی شهر استکهلم بر گزار گردید. در این جلسه که از طرف واحد استکهلم سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز فراخوان داده شده بود نمایندگان هفت حزب پارلمانی سوئد شرکت داشتند. همچنین نزدیک به سیصد نفر از پناهجویان و مدافعین حقوق پناهندگی برای شرکت در این بحث در سالن حضور داشتند.

جلسه ساعت شش بعداز با خوش آمدگویی به حاضرین در جلسه از طرف رسول بناوند دبیر سازمان آغاز گردید وبدنبال مصطفی رشيدى اداره پانل را بعهده گرفت. در بخش اول جلسه هر کدام از نمایندگان احزاب بمدت پنج دقیقه نظرات و سیاستهای خود در مورد مسئله پناهندگی در سوئد را توضیح دادند و بعد از آن به حاضرین اجازه داده شد که سئوالات و نظرات خود را بیان کنند. این بخش جلسه که با احساسات شديد از طرف شركت كنندگان  همراه بود انتقادات زیادی علیه سیاست پناهنده پذیری دولت سوئد ایراد گردید و دردها و رنجهای متاثر از بی عدالتی سیاست جاری پناهندگی سوئد بیان گردید.

آخرین پخش جواب به سئوالات وانتقادات طرح شده و تقابل نظر اعضای پانل بود. در این بخش نمایندگان احزاب بیشتر بصورت بلوک ظاهر شدند وضمن دفاع از سیاستهای خود تاکید نمودند که تغییرات معینی را در دستور دارند. از طرف بلوک چپ یعنی سوسیال دمکرات، حزب چپ و حزب سبز انتقادهای معینی به سیاست بلوک راست که دولت سوئد را در دست دارد ایراد شد.

با توجه به ترکیب زیاد فارسی زبان جلسه کل مباحثات اعضای پانل برای فهم بهتر به زبان فارسی و اظهار نظر شرکت کننده گان جلسه به زبان سوئدی از طرف مصطفی رشیدی ترجمه گردید. اختتام جلسه با یک ساعت تاخیر از موعود مقرراعلام گردید اما بحث و گفتگو با نمایندگان احزاب و با جمعهای شرکت کننده تا نه ونیم شب ادامه داشت.

گزارش مفصل این جلسه را در روزهای آینده به اطلاع همه علاقه مندان مسئله پناهندگی می رسانیم.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز – استکهلم   

22 ماه آپریل 2010