بازگشت به صفحه اول

pannel debat سیاست پناهندگی در سوئد

اطلاعیه بیمرز- استکهلم

 پانل بحث وگفتگو در رابطه با سیاست پناهنده پذیری سوئد

انتخابات پارلمان سوئد نزدیک میشود. مسئله پناهندگی و سیاست پناهنده پذیری سوئد در هردوره انتخاباتی به یکی از موارد بحث و جدل احزاب پارلمانی تبدیل میشود. روند تاکنونی نشاندهنده هر بیشتر محدودیت و سخت تر شدن شرایط پناهنده پذیری بوده است. روند آتی چگونه خواهد بود؟ نظرات و دیدگاه طرفهای پارلمانی چیست؟ وضعیت شمار زیادی کودکان مریض معرف به کودکان آپاتید و خانواده هایشان چه میشود؟ هزاران پناهجوی مخفی با ساله ها ماندگاری در سوئد و منتظر روزنه ای امید چه خواهد شد؟ ایا یک امنستی عمومی قابل پیشبینی است؟ آیا طرح یک هفته و سه ماهه اخیر اداره مهاجرت امنیت قضایی عادلانه دارد؟ چگونه مسئله انسانی هزاران پناهجوی منتظر تعیین سرنوشت آتی را به مسئله جامعه سوئد و افکار عمومی تبدیل کنیم؟ در ادامه اقدامات کمپینی سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز در سوئد و بدنبال پانل موفقیت آمیز در گوتنبرگ  واحد استکهلم سازمان اقدام به برگزاری پانل بحث و جدل با شرکت احزاب پالمانی کرده است.

نمایندگان پارلمانی احزاب زیر در پانل شرکت خواهند داشت!

·        حزب مدرات سوئد

·        حزب سوسیال دموکرات

·         حزب چپ سوئد

·         حزب سبز سوئد

·         حزب دموکرات مسیحی

·         حزب سنتر(میانه)

·         حزب لیبرال مردم

زمان: چهارشنبه 21 ماه آوریل  ساعت 18

مکان: سالن Husbyträff   در استکهلم

امکان ترجمه  در محل جلسه فراهم است.   از شرکت همه علاقه مندان استقبال می کنیم.

تلفنهای تماس:  محمود محمد زاده  0736228726

                 حسام منتظری   0737320460

               رسول بناوند      0708303035

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز- سوئد  ifr_s@yahoo.com