بازگشت به صفحه اول

Debat om flyktingspolitik-repotage

جلسه بزرگ و موفقيت آميز سازمان بيمرز در سوئد

مناظره حول سياستهاى ضد  پناهندگى  جارى و چشم اندازهاى آن

پس از يك تدارك گسترده، روز هشتم ماه آوريل جلسه مناظره و گفت و شنود با احزاب پارلمانى سوئد در شهر گوتنبرگ برگزار گرديد. واحد شهرى سازمان بيمرز با همكارى فدراسيون پناهندگى عراق مسئوليت برگزارى اين اجلاس را بعهده داشت. نمايندگان پارلمانى همه احزاب سياسى بزرگ سوئد در اين مناظره شركت كردند. بيش از سيصد شركت كننده از پناهجويان و از شهرهای مختلف با سوالات و اظهار نظر فعالانه در مباحثات دخيل شدند. سه ساعت جلسه رسمى با بيش دو ساعت گفتگوهاى جمعهاى كوچكتر ادامه پيدا كرد. اين جلسه با توجه گسترده مطبوعات و رسانه ها مواجه گرديد.

 

  شرکت کننده گان در این جلسه:

  سیلیموویچ             از حزب مردم

ماریا بمتسون            از حزب دمکرات مسیحی

هانس روتهنبرگ        از مدراتها

ماگدالی نا ستریفرت    از سوسیال دمکرات

لیسه نوردین            از حزب محیط زیست

کاله لارسون            از حزب چپ                               

کریستوفر لوندبری       از حزب  سوسیالیست عدالتخواه

دشتی جمال            از فدراسیون پناهندگان عراقی

 

جلسه با معرفى و توضيحات عمومى و مقررات مناظره و نحوه دخالت شركت كنندگان از جانب مسعود  رمضانی آغاز گرديد. سپس توفیق محمدی، سخنگوى سازمان سراسری پناهندگان در شهر گوتنبرگ،  ضمن خوش امد گويی محور اساسی وهدف پانل را توضيح داد. او گفت كه بررسى سیاست پناهندگی حاکم دولت سوئد از اهميت ويژه اى برخوردار است چرا  که بر زندگی هزاران نفر تاسیر مخرب گذاشته است، این سیاست به شدت مورد اعتراض  وانتقاد وسیع مردم در جامعه قرار گرفته و زیر سوال است . آیا دراین رابطه مقصر اصلی فقط دولت و احزاب تشكيل دهنده آن برهبرى حزب مدراتها هستند؟ سوال مهمتر اينستكه احزاب اپوزسيون در دل كشمكش انتخاباتى بروشنى سياست خود را توضيح دهند. همين امروز ما بايد فرصت داشته باشيم كه به مسئولين وضعيت فعلى اعتراضات و توقعات خود را بيان كنيم. خيلى خلاصه در این روزها بحث بر سر سیاست سختگیرنه تری از طرف دولت به گوش میرسد ودسته دسته پناهجویان را دستگیر و از سوئد اخراج میشوند .. سوالی که مطرح است اگر هرکدام از این بلوکها از چپ وراست قدرت به دست بگیرند ، کدام سیاست پناهندگی سیاست اصلی خواهد بود؟ این جلسه امکانی است که  بر سر سیاست پناهندگی دولت  آینده با حضور نمایندگان این احزاب  بحث وگفت وگو کنیم وبرای شرکت کننده گان در این جلسه بیشتر این سیاستها روشن شود . هدف ما  در این جلسه شرکت دادن پناهجویان وپناهندگان در مباحث که زندگی و سرنوشت انها را رقم میزند میباشد.

 

در بخش بعدى به نمايندگان شركت كننده در پانل فرصت داده شد كه هر يك بطور فشرده اظهار نظر نمايند. دور بعدى به نقد نظر مخالفين اختصاص يافت.

 

جاسنکو سیلیموویچ بر امکانات فراهم کردن دولت برای انتگره شدن خارجی ها در جامعه سوئد تاکید کرد و یادگیری زبان و اشتغال در مراکز کار را گره گاهای اصلی برای وارد شدن به جامعه سوئد دانست.
ماریا بمتسون 
 از حزب دمكرات مسيحى، به این اشاره کرد که دولت دارد مسئله فراهم کردن مراقبت درمانی و مدرسه برای پاهجویان بدون اقامت را  بررسی میکند . و مسئله قانون جدید در رابطه با تامین امرارمعاش برای وابستگان خود شامل پناهجویان و خانواده های بچه دارنمیشود.


هانس روتهنبرگ   
نماینده مدراتها اشاره کرد که در واقع تعداد زیادی اجازه اقامت دریافت میکنند ولی باید دید که شرایط مشخص هر فردی که تقاضای پناهندگی میکند چگونه است و مورد بررسی قرارداد. ما سیاست پناهنده پذیری درستی داریم. به این معنی نیست که هرکسی به سوئد آمد میتواند اجازه اقامت دریافت کند.
ماگدالینا از سوسیال دمکراتها قبول کرد که سیاست پناهندگی دولت درست نبوده ،حالا بهتر شده و از بچه های اپاتی معذرت خوهی کرد. سپس به احزاب در دولت  انتقاد کرد که علیه طرحهای  مشخص برای بهترشدن شرایط پناهنده های   افغانی  وعراقی در رابطه با امکانات تحصیلی و درمان برای پناهجویان بدون اقامت مخالفت کرده اند.
لیسه نوردین از حزب محيط زيست  یاداوری کرد که امروزهیچ راه قانونی وجود ندارد که کسی به یکی از کشورهای   اروپای
مراجعه  و تقاضای پناهندگی کند. مردم تنها بخاطر جنگ و مسائل اینطوری نیست که از کشور خود فرار میکنند، 25 میلیون نفر امورز بخاطر مسائل محیط زیست کشور خود را ترک کرده اند و در جستجوی یک جای امن میباشند.
کاله لارشون، اين نماينده پرشور حزب چپ كه در دفاع از حقوق پناهندگى از شهرت و محبوبيت بسيار برخورودار است، حکومت را بخاطر تبعیض قائل شدن میان خارجی ها وسوئدی مورد انتقاد قرار داد وتاکید کرد که پناهندگی یک حق است و هر کس حق دارد برای حفظ جانش در کشوری پناهنده شود.       

کریستوفر لوندبرى از حزب سوسياليست عدالتخواه كه در كمون شهر عضويت دارد، بر مبارزات خیابانی مردم تاکید کرد و معتقد بود که هیچکدام از احزاب پارلمانی سیاست پناهندگی شان را به نفع پناهجویان و پناهندگان تغییر نمیدهند این کار از طریق فشار برروی انها امکانپذیر است.  
و بلاخره دشتی جمال، شركت كننده در پانل از جانب فدراسيون پناهندگان عراقى، در سخنان خود دولت سوئد و انگلیس را مورد انتقاد قرار داد و توضیح داد که این سیاست که دولتهای مزبور در پیش گرفته اند با قوانین سازمان ملل مغایرت دارد و باید در ان تجدید نظر شود. و همچنین اضافه کرد که پناهجویانی که این دو دولت به عراق دیپورت کرده اند باز هم راه فرار از عراق را در پیش گرفته اند. او قرار داد بین دولت عراق و سوئدرا دررابطه با اخراج پناهجویان مورد انتقاد شدید قرار داد و اظهار داشت تا لغو این قانون هم در سوئد وهم در عراق مردم را علیه این قانون به اعتراض خوهند کشاند.

 

بعد از اظهار نظر نمایندگان تعداد زیادی از پناهجویان مسائل مشکلات خود که در نتیجه سیاستهای دولت گریبانگیرشان شده را با نمایندگان در میان   گذاشته و انها را مورد انتقاد قرار داده و به انها یاداوری کردند که پایه ای ترین حق هر انسا ن که حق نفس کشیدن  دارد را زیر پا گذاشته اند و پناهجویان را که باتحمل مشکلات متعدد به سوئد آمد اند را دیپورت میکنند و جان انها را به خطر می اندازند و به هزاران نفر زندگی مخفی غیر انسانی تحمیل کرده اند . در میان این تعداد از جمله دو کودک 11 و12 ساله  از زندگی سخت خود تعریف کردند و هر کدام از انها چند نفر از اعضای خانواده اشان را ز دست داه اند و جای برای زندگی کردن ندارند  هیچ کسی را برای مواظبت کردن از انها ندرند، و از نمیندگن این احزاب خواستند که یک زره احساس انسانی خود را در سیاستشان دخالت دهند

 

جلسه گفت شنود از ساعت شش بعداز ظهر و بمدت سه ساعت ادامه پيدا كرد. بعد از جلسه تا دیر وقتی مردم شرکت کننده در محافل مختلف با نمایده گان احزب و خبرنگاران به بحث و گفت وگو پرداختند.

 

اجلاس برگزار شده از جانب نمايندگان شركت كننده در پانل، مردم شركت كننده و جريانات گوناگون مورد استقبال و حمايت قرار گرفت.

 

سازمان سراسرى   پناهندگان ايرانى براى رسوا ساختن و عقب راندن موج گسترده حمله به پناهندگان و مهاجران برنامه هاى مختلفى را در استكهلم، گوتنبرگ و شمال سوئد تدارك ديده است. بسيج خود پناهندگان و پناهجويان و نقش فعال خود آنها در بيان اعتراض و خواستهايشان تنها راه موثر دفاع از حقوق پايه اى انسانى آنهاست. جلسه گوتنبرگ نمونه برجسته حقانيت اين سياست است.

 

لینک عکس

http://www.flickr.com/photos/21598050@N03/

لینک ویدئوی

http://www.youtube.com/watch?v=GKNW9KW7ICM

http://www.youtube.com/watch?v=sqcgsGiDkm8

http://www.youtube.com/watch?v=y4MMbYkqwvk

http://www.youtube.com/watch?v=iTWBwqedXQA

http://www.youtube.com/watch?v=ZUrFmDIbHJ4

http://www.youtube.com/watch?v=q-xtRLgC07o

http://www.youtube.com/watch?v=0pEFT5K6yGg

http://www.youtube.com/watch?v=36xtnzvQSfo

http://www.youtube.com/watch?v=poDbgZrqd9M

http://www.youtube.com/watch?v=2ylQeA4P_DA

http://www.youtube.com/watch?v=PzmOPc1gJFU

http://www.youtube.com/watch?v=h3lZeEd-l6s

 

واحد گوتنبرگ سازمان بيمرز

دهم آوريل ۲۰۱۰