بازگشت به صفحه اول

Års konfrance IFR-Bimarz Sverige

گزارش کنفرانس سالانه سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز- سوئد

روز شنبه ششم ماه مارس چهارمین کنفرانس سالانه بیمرز واحد سوئد با شرکت نمایندگان واحدهای کشوری، تعدادی مهمان و اعضای سازمان در استکهلم  در محل دفتر سازمان در شهر استکهلم برگزار گردید. کنفرانس از ساعت 11 قبل ظهر بدنبال یک دقیقه سکوت برای همه جانباختگان قربانی جنگ، سرکوب، خشونت و آوارگی آغاز گردید. بعد از ترتیبات آیین نامه ای گزارش یک سال فعالیت و عمل کرد سازمان از طرف مصطفی اسدپور ارائه گردید. بدنبال حاضرین در رابطه با کمبودها ونقاط مثبت فعالیت دوره گذشته سازمان به بحث و تبدل نظر پرداختند. در مجموع فعالیت این دوره سازمان رضایت بخش و اقدامات واحدهای سازمان در رابطه امورات پناهندگی مورد تقدیر قرار گرفت. در ادامه این بخش گزارش مالی سال گذشته به بحث گذاشته شد. در این رابطه علاوه بر تائید بودجه بندی و سیاست مالی دوره گذشته مسئله موثرتر کردن بودجه بندی و اقدامات پیشنهادی برای  سهولت در فعالیت واحدها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بخش پایانی کنفرانس، پلاتفرم دوره آتی بود. این بخش از کنفرانس بیشترین مباحث را بدنبال داشت. عواقب تغیرات سیاست پناهنده پذیری در اروپا، اقدامات و همکاریهای کشورهای اروپای متحد برای پیشبرد سیاستهای ضد پناهندگی مورد بحث قرار گرفت. در رابطه با کشور سوئد تاکید شد که سیاست سختگیرانه دولت حاکم در مورد پناهنده پذیری  با استراتزی کاهش روآوری پناهجویان به این کشور کماکان ادامه دارد. در این رابطه سرنوشت هزاران پناجویی که سالهاست در این کشور برای کسب اقامت در تلاشند در پرده ابهام قرار دارد. تغییراتی که از سال گذشته در رابطه با بررسی پرونده های متقاضیان در نحوه کار اداره مهاجرت بوجود آمد یعنی مهلت سه ماه برای تعیین تکلیف پناهجو شرایط را برای پناجویان سخت تر می کند.

کنفرانس بر این جهت تاکید داشت که با توجه به  انتخابات پارلمان سوئد در سال جاری و بازتعریف سیاست احزاب پارلمانی، در سطح مدیا و افکار عمومی سازمان باید اقدامات گوناگونی با هدف برجسته ساختن مسئله پناهنده گی در دستور گذاشته و به اجرا در بیاورد.

افشای جمهوری اسلامی و شعار ،ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی کشور نا امنی است، مبارزه علیه راسیم، دفاع ویژه از حقوق کودکان و زنان گریخته از سرکوب،  کماکان از اولویتهای فعالیت سازمان خواهد بود.

از جنبه سازمانی  توجه بیشتر به بعد سراسری بیمرز مورد تاکید قرار گرفت. خودکفا کردن واحدها از لحاظ فعالیتهای سیاسی، اجتماعی، سازمانی – تبلیغی و مالی و خصوصا گسترش فعالیتهای اجتماعى متنوع خواهد بود. استاندارد کردن بعضی از روتیین ها، توجه به عضوگیری، روشنتر کردن و فعالتر شدن عرصه های تبلیغی، سایت سازمان و دفاتر محلی واحد ها نکات مهم دیگری است که باید در فوکوس واحدها قرار بگیرند.

در بخش انتهایی کنفرانس،  رسول بناوند بعنوان دبیر جديد  سازمان در سوئد  برگزیده شد. کنفرانس ساعت چهارونیم بعد از ظهر پایان یافت.

سازمان سراسری پناهنده گان ایرانی-بیمرز- سوئد

8مارس 2010  رسول بناوند