بازگشت به صفحه اول

Debat om flyktingspolitik

سیاست پناهندگی سوئد - بحث و جدل با شرکت احزاب پارلمانی سوئد

 

در آستانه انتخابات پارلمان سوئد

سياستهاى پناهندگى و سرنوشت پناهندگان

 

پانل مباحثه و گفت و شنود با شرکت نمايندگان همه احزاب در پارلمان

 

با نزديک شدن موعد انتخابات و در گرماگرم مبارزه انتخاباتى مهمترين مسايل جامعه سوئد بطور روزمره مورد توجه مردم قرار ميگيرد. سياستهاى پناهندگى از جمله مهمترين گره گاههاى اين جامعه بحساب ميايد. دور اخير حکومت دست راستى سوئد با سياستهاى ضد پناهندگى آشکار و سختگيريها و اخراجهاى گسترده مشخص ميگرديد. در عين حال اين جامعه هر چه بيشتر با شکاف و تبعيضهاى عريان بر عليه جمعيت پناهنده و خارجى تبار، در محلات مسکونى، در بازار کار، در برخوردارى از شرايط برابر شهروندى مواجه بوده است. روند آتى چگونه خواهد بود، و چگونه بايد باشد؟

 

در اين زمينه و براى آشنايى هر چه بيشتر با سياستهاى احزاب پارلمانى و چشم اندازهاى آتى مد نظر اين احزاب، سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ بيمرز  و فدراسیون  پناهندگان عراقی  يک جلسه مباحثه و گفت و شنود با نمايندگان همه احزاب پارلمانى را تدارک ديده اند.

 

شرکت کنندگان در اين مباحثه:

Hans Rothenberg,  riksdagsledamot                           från Moderaterna

Magdalena Atreiffert                                                    från Socialdemokraterna

Taher Pelaeyed                                                              från Vänsterpartiet

Lise Jordin                                                                     från Miljöpartiet

Hampus Hagman                                                          från Krisdemokraterna

Rikard Nordin                                                               från Centerterpartiet

Sjasenko Selimovic riksdagsledamot                           från Folkpartiet

Kristofer Lundberg                                                       från Rättvisepartiet Socialisterna

Dashti Jamal                                                                  från Irakiska Flyktingars Förbund

مکان: فولکت هوس هامار کولن Folkethus  Hammarkullen

با سپورهای 9،8،4 بطرف Angered

زمان: پنج شنبه 8 آپریل ساعت 18.00  تا  21.00 

شرکت در اين جلسه براى عموم آزاد است و در طول جلسه امکان دسترسى شرکت کنندگان به مترجم بزبانهاى فارسى، کردى، عربى، انگليسى و سوئدى فراهم خواهد بود.

ازهمه پناهجویان و انسانهای مدافع حقوق پناهندگی می خواهیم که در این جلسه فعالانه شرکت   کنند .

 

جهت  اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای

سیوان رضایی دبیر سازمان بیمرز         0739241383

توفیق محمدی سخنگوی سازمان بیمرز   0739809990                                           

این جلسه با همکاری    ABF برگذار میشود

 

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز- واحد گوتنبرگ

فدراسیون پناهندگان عراقی – واحد گوتنبرگ